POLITICS

นายกรัฐมนตรี ยัน กระทรวงการต่างประเทศพร้อมดูแลคนไทยในฮ่องกงอย่างดีที่สุด

นายกรัฐมนตรียืนยันกระทรวงการต่างประเทศมีความพร้อมดูแลคนไทยในฮ่องกงอย่างดีที่สุด หลังเหตุประท้วงรุนแรงขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์เหตุประท้วงในฮ่องกงอย่างต่อเนื่อง โดยสถานกงศุลใหญ่ไทย ณ เมืองฮ่องกงได้เตรียมแผนดูแลคนไทยทั้งที่ติดอยู่ในสนามบินและที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงไว้ในทุกขั้นตอน รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่สำหรับอพยพ หากสถานการณ์ประท้วงรุนแรงขึ้น

ทั้งนี้สถานกงศุลฯ จะประกาศแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะๆ มีการประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน โดยขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการชุมนุมและรายงานกลับมาที่ตนเองตลอด 24 ชั่วโมง

“ดังนั้นขออย่ากังวลตรงนี้ ที่ผ่านมาทุกเรื่องเวลาเกิดเหตุในต่างประเทศ ก็จะมีระเบียบปฏิบัติอยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไร อย่างไร ใครรับผิดชอบตรงไหน “

Related Posts

Send this to a friend