POLITICS

‘ธนาธร’ เข้าประชุม กมธ.งบฯ ยันมาในสัดส่วนคนนอก วางตัวนั่งที่ปรึกษา กมธ. พร้อมยอมรับหากขาดคุณสมบัติ

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 แม้จะมีข้อทักท้วงว่านายธนาธรไม่สามารถร่วมเป็นกรรมาธิการฯ ได้ เนื่องจากอยู่ในสถานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นการชั่วคราว

โดยนายธนาธรได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าการเสนอชื่อครั้งนี้ เป็นการเสนอในฐานะบุคคลภายนอกไม่ใช่ฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อย่างชัดเจนแล้ว ซึ่งฝ่ายกฎหมายของพรรคอนาคตใหม่ได้พิจารณายืนยันแล้วว่าสามารถร่วมเป็นกรรมาธิการฯ ได้ แต่ หากใครสงสัยก็เป็นสิทธิ์ที่จะไปดำเนินการตามกฏหมาย และพร้อมเดินออกไป หากมีการพิจารณาแล้วว่า ไม่มีคุณสมบัติตามที่ทักท้วงจริง

แต่การยืนยันว่าตนเองมาเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการฯ ในสัดส่วนคนนอกนั้น ไม่ได้เป็นการยอมรับว่าตัวเองไม่มีสถานะ ส.ส. เพราะเรื่องความเป็น ส.ส. หรือไม่นั้นยังอยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญที่จะรู้ผลในวันที่ 20 พ.ย. นี้ อย่างไรก็ตามหากได้กลับมาทำหน้าที่ ส.ส.ตามปกติก็เชื่อว่าไม่มีปัญหาเพราะสัดส่วนนี้เป็นของพรรค

นายธนาธรยังกล่าวถึงการมาเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณว่า ตั้งใจจะเข้ามาดูกระบวนการการพิจารณา เพราะพรรคอนาคตใหม่เพิ่งเข้ามาทำหน้าที่ มีความจำเป็นต้องสั่งสมประสบการณ์ การทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ดังนั้นพรรคจึงเห็นว่าแกนนำควรได้รับการสั่งสมประสบการณ์ตรงนี้ ส่วน ส.ส.คนอื่นๆ ก็มีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนตามแต่ละด้านที่ถนัด

ทั้งนี้มีรายงานว่ามีการวางตัวให้นายธนาธรทำหน้าที่ รองประธานกรรมาธิการวิสามัญหรืออาจให้เป็นที่ปรึกษากรรมาธิการ ซึ่งที่ในวันนี้จะมีการพิจารณารวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมาธิการและตำแหน่งต่างๆด้วย

Related Posts

Send this to a friend