POLITICS

ตรวจสอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของรัฐบาล

ยอดแจ้งบริจาคกว่า 264 ล้านบาท มียอดรับเงินจริงกว่า 75 ล้านบาท ยังรอเงินอีกกว่า 189 ล้านบาท

ประชาชนถาม หวั่นเป็นเงินบริจาคลม หรือไม่

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานยอดเงินบริจาคเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดรายการรับบริจาค เมื่อวันที่ 17 ก.ย.62 พบว่า ณ.วันที่ 18 กันยายน 62 เวลา 16.00 น. เงินบริจาคโครงการ ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มียอดแจ้งบริจาคกว่า 264 ล้านบาท แต่เป็นยอดรับบริจาคที่เป็นเงินจริงกว่า 75 ล้านบาทเท่านั้น ยังมียอดรอการบริจาคอีกกว่า 189 ล้านบาท เนื่องจากผู้บริจาคส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ จึงต้องรอเงินโอนเข้าระบบ

The Reporters พบว่า ยอดบริจาคจริงที่ กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี มีอยู่ ณ.วันที่ 18 ก.ย.62 จากเงินที่เปิดรับบริจาค ตั้งแต่ 16 ก.ย. 62 เป็นเงินจริง กว่า 75 ล้านบาท ที่เหลือจึงยังเป็นเงินบริจาคลม ที่ยังไม่มีเงินจริง เงินบริจาคเหล่านี้เมื่อเข้าสู่กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของรัฐบาล ต้องเบิกจ่ายตามระเบียบราชการด้วย ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า เงินบริจาค ต้องจัดสรร ผ่านกองทุนบรรเทาสาธารณภัยของรัฐที่มีระเบียบปฎิบัติตายตัวอยู่แล้วจะเอาไปแจกแบบเอกชนไม่ได้ ต้องมีการตรวจสอบความเสียหาย และต้องรายงานผ่านกรมบรรเทาสาธารณภัย หรือทางจังหวัด จะให้เอาเงินไปเดินแจกแบบที่นายบิณฑ์ บรรลืฤทธิ์ เปิดรับบริจาคนั้นทำไม่ได้ เพราะเงินส่วนนี้อยู่ภายใต้การตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.

“การจัดสรรเงินส่วนนี้จะไม่ซ้ำกับเงินบริจาคของนายบิณฑ์ที่มุ่งเน้นการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในการช่วยเหลือ แต่เงินกองทุนของรัฐบาลจะเอาไปช่วยในลักษณะการฟื้นฟู เยียวยา เช่น ซ่อมบ้าน แต่ไม่รวมการซ่อมถนเพราะต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน โดยนายกรัฐนตรีได้วางแนวทางการช่วยเหลือว้แล้ว 3 ระยะ คือ การป้องกันก่อนเกิดเหตุ ระหว่างกำลังเกิดเหตุ และฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ” นายวิษณุ กล่าว

ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบคำถามนักข่าว ก่อนลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานีว่า จะมีมาตราการช่วยเหลือเร่งด่วน หรือลดขั้นตอนได้หรือไม่ เพราะงบของรัฐบาลลงไปช้า

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า จะไปลดกฏหมายบางตัวได้ที่ไหน เดี๋ยวก็จะบอกว่าเอาภาษีมาใช้ไม่ถูก แต่ต้องทำให้เร็ว โดยไม่ทิ้งระเบียบขั้นตอนกฎหมาย ไม่ใช่ไปแจก ซึ่งสื่อต้องช่วยกันอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ ไม่ใช่ไม่ได้เงินแล้วจะบอกว่า รัฐบาลชักช้า สู้คนโน้นคนนี้ไม่ได้ งบตรงนี้ไม่ใช่เงินของนายกฯ แต่เป็นเงินของรัฐบาล เป็นภาษีของคนทั้งประเทศ การจะนำมาดูแลพี่น้องประชาชน ต้องมีขั้นตอนตามระเบียบ มิเช่นนั้นวันข้างหน้าจะโดนเรื่องทุจริต แล้วใครจะรับผิดชอบ

The Reporters ตรวจสอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของรัฐบาล มีเงินอยู่แล้ว 790 ล้านบาท ได้มาเพิ่มรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท จ่ายช่วยผู้ประสบภัยอย่างไร

Related Posts

Send this to a friend