POLITICS

“ชวลิต” จี้รัฐตั้งห้องแล็บที่ด่านเชียงของก่อนมติแบน 3 สารพิษจะมีผลบังคับใช้ หรือระงับการนำเข้าผักผลไม้จากจีนไว้ก่อน

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม ในฐานะประธานคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฏร กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีผัก ผลไม้ ที่ไทยนำเข้าจากจีนผ่านด่านเชียงของ จ.เชียงราย ป้อนผู้บริโภคชาวกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล โดยในปี 2561 ผัก ที่นำเข้าจากจีนผ่านด่านเชียงของ มีมูลค่าปีละกว่า 2,600 ล้านบาท และผลไม้มีมูลค่าปีละ 2,450ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 ซึ่งยังไม่สิ้นปี พบว่ามีการนำเข้าผักเพิ่มขึ้น 23% คิดเป็นมูลค่า 3,200 ล้านบาท และผลไม้มีมูลค่ากว่า 2,800 ล้านบาท

นายชวลิตบอกว่า ที่ด่านเชียงของไม่มีห้องแล็บสำหรับสุ่มตรวจผัก ผลไม้ จากจีนว่า มีสารเคมีปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ ซึ่งถือเป็นความบกพร่องของส่วนราชการในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจัดตั้งห้องแล็บที่ด่านเชียงของ จะเป็นห้องแล็บถาวร หรือเคลื่อนที่ หรือจะใช้บริการห้องแล็บจากภาคเอกชน ให้สามารถดำเนินการสุ่มตรวจได้ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 หากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ก็ควรระงับการนำเข้าผัก ผลไม้ จากจีนไว้ชั่วคราว จนกว่าการจัดตั้งห้องแล็บจะเรียบร้อย ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย ที่เป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุด

Related Posts

Send this to a friend