POLITICS

จุรินทร์ ลงนามทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการน้ำมัน 10 รายตรวจสอบทางเทคนิค “ชั่งตวงวัด” ประกาศสุ่มตรวจการเติมน้ำมันทุกระยะ

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตรโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นการทำข้อตกลงเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริหารซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ให้ได้รับความเป็นธรรม โดยผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันที่เข้าร่วมมีจำนวน 10 บริษัท คือ ปตท. บางจาก พีทีจี ซัสโก้ เอสโซ่ เชลล์ เชฟรอน ทีพีไอ และพีโอ ออยล์ เป็นต้น

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้น้ำมัน ไม่ว่าจะไปใช้บริการที่ปั๊มใดในพื้นที่ไหน หรือยี่ห้อใดก็ตาม

โดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จะมีมาตรการกำหนดให้บริษัทแม่ทุกยี่ห้อต้องส่งคนไปตรวจสอบปั๊มน้ำมันในเครือข่ายของตนเองทั่วประเทศให้จำหน่ายน้ำมันเต็มลิตร และกรมการค้าภายในจะเข้าไปตรวจสอบคู่ขนานกันไป หากพบว่าปั๊มไหน น้ำมันใด เติมน้ำมันให้ลูกค้าไม่เต็มลิตร ก็จะถือจะเป็นความรับผิดชอบของบริษัทแม่ทันที ซึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ทำไว้ โดยจะมีมาตรการหรือบทลงโทษตามกระบวนต่อไป

Related Posts

Send this to a friend