POLITICS

ครม.อนุมัติงบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 29 จังหวัด 5,000 หลังละบาท

ครม. อนุมัติงบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 29 จังหวัด 5,000 บ.ต่อหลัง จำนวน 418,480 ครัวเรือน ให้แก่ผู้มีบ้านอาศัยประจำ และประสบภาวะ

1.น้ำท่วมบ้านฉับพลัน ทรัพย์สินเสียหาย
2.บ้านน้ำท่วมขังไม่น้อยกว่า 7 วัน ทรัพย์สินเสียหาย
3.บ้านเสียหายจากน้ำท่วม พายุ น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขคือเป็นบ้านในเขตภัยพิบัติหรือเขตให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน และอำเภอรับรอง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2637-3000

Related Posts

Send this to a friend