POLITICS

ขอประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกเรื่องเก็บภาษีที่ดิน ยันไม่ใช่การรีดภาษีประชาชน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวว่า รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. รวมถึงการใช้แผนที่มาตรา 1 ต่อ 4,000 ที่เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเรื่องที่ดิน ให้กับแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้ว บางกรณี ก็ต้องปรับการถือครองเป็นการเช่าให้ถูกต้อง ซึ่งรัฐบาลก็มุ่งที่จะนำที่ดินกระจายให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน และได้ดำเนินการไปแล้วหลายแสนครัวเรือน แต่ยังต้องดำเนินการต่ออีกมาก เพราะพบปัญหาในทุกจังหวัด โดยรัฐบาลจะหามาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากที่ดิน ซึ่งมีจำนวนจำกัดโดยคำนึงถึงประชาชนที่ยากจนเป็นหลัก

นายกฯ ยังชี้แจงถึงกรณีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ว่าขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก และขอให้ทุกคนมองเจตนารมย์ของกฎหมายที่ต้องการเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพตรงกับการใช้ประโยชน์จากที่ดิน และทรัพย์สิน เพื่อให้งบประมาณเหล่านี้ไปสู่ท้องถิ่น โดยในกรณีที่อยู่อาศัย หรืออื่นๆ ที่ไม่มีรายได้เพิ่มเติม จะเสียภาษีในอัตราที่น้อยมาก ส่วนในกรณีห้องเช่า หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ต้องเสียภาษีอีกอย่างหนึ่ง เพราะถือว่ามีรายได้ที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การรีดภาษีแต่อย่างใด

Related Posts

Send this to a friend