INVESTMENT

Binance จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย และการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ให้กับหน่วยงานรัฐ

วันนี้ (2 ธ.ค. 65) นายยาเร็ก ยาคุบเช็ค หัวหน้าหน่วยข่าวกรองและการสืบสวน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคของไบแนนซ์ หรือ Binance (ไบแนนซ์) ผู้นำบล็อกเชนอีโคซิสเต็ม (Blockchain Ecosystem) และผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิทัล จัดอบรมการบังคับใช้กฎหมายระดับสากล พร้อมแนวทางเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ และการเงิน แก่ 3 หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

นายยาเร็ก กล่าวว่า “จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมพบว่า ไม่มีทางเลยที่คุณจะเป็นหน่วยกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดี หากขาดความรู้พื้นฐานในด้านนี้ ด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ เจ้าหน้าที่สืบสวนทุกคน ควรต้องมีประสบการณ์ในการทำธุรกรรม ด้านสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อที่จะได้เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น”

“ถึงแม้ว่าแต่ละประเทศจะมีมุมมอง ต่อการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่แตกต่างกันไป แต่ Binance ก็ยังคงทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเข้าใจความรู้พื้นฐาน และหลักการของสินทรัพย์ดิจิทัลในการปกป้องผู้ใช้ทั่วโลก รวมถึงผู้ใช้ในประเทศไทยด้วย”

ทั้งนี้การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้เข้ากับบริบทของภูมิภาคต่างๆที่ Binance เข้าไปดำเนินการ และเป็นอีกหนึ่งในความท้าทายที่ Binance กำลังเผชิญอยู่ แต่ในขณะเดียวกัน ความท้าทายเหล่านี้ก็จะช่วยให้ Binance สามารถเข้าใจความแตกต่างของการกำกับดูแล ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมนี้ด้วยเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ และการเงิน จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ ในการสานต่อความตั้งใจของ Binance เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการวางกรอบการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล การสร้างให้เกิดอีโคซิสเต็ม ที่มั่นคงและโปร่งใส รวมถึงผลักดันให้เกิดการยอมรับ คริปโตมากขึ้นในประเทศไทย โดย Binance ตั้งใจที่ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง ในแต่ละภูมิภาคเพื่อร่วมมือกันสร้างสังคมคริปโต ที่ปลอดภัยทั่วโลกต่อไปในอนาคต

ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ Binance ได้มีโอกาสจัดการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเติบโต ของอุตสาหกรรมคริปโต ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยเนื้อหาในโปรแกรมการฝึกอบรมตลอด 2 วัน ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบตัวต่อตัว เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล การสืบสวนสินทรัพย์ดิจิทัลในภาคปฏิบัติ ตลอดจนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางระเบียบข้อบังคับ ที่ทางหน่วยงานกำลังดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของไบแนนซ์ รวมถึงแนวทางการสืบสวน ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจจับ และป้องกันการกระทำความผิดอีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend