HUMANITY

ฮาตาริ โดย จุน วนวิทย์ และครอบครัว บริจาคเงิน 900 ล้านบาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เข้า 3 โครงการ

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65 บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด โดย จุน-สุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว บริจาคเงิน 900,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิทย์ เพียรวิจิตร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนร่วมรับมอบ

นายจุน วนวิทย์ เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2480 ในวัยเด็กไม่ได้เรียนหนังสือในระบบโรงเรียน แต่เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะ พยายามขวนขวาย แสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจ ทำให้มีความรู้แตกฉานในหลายเรื่อง รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์เป็นเยี่ยม

นายจุน วนวิทย์ ได้ศึกษาภาษาไทยด้วยตนเองและศึกษาภาษาจีนจากครูที่สอนพิเศษตามบ้าน เริ่มทำงานร้านขายข้าวสารส่งออกต่างประเทศที่ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่มีอายุ 12 ปี และได้เปลี่ยนอาชีพ มีประสบการณ์หลากหลาย ประกอบกับเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และเห็นช่องทางธุรกิจจึงได้ออกแบบและผลิตของเล่นเด็กออกจำหน่ายตั้งแต่เมื่ออายุ 28 ปี และโดยที่มีความรู้ทางการฉีดพลาสติก ต่อมาจึงเกิดความคิดที่จะทำโครงพัดลมด้วยพลาสติกขึ้น ซึ่งในสมัยนั้นโครงกรอบพัดลมล้วนทำด้วยโลหะอลูมิเนียม และได้เสนอขายชิ้นงานให้กับโรงงานผลิตพัดลมที่มีอยู่ในขณะนั้น เป็นผลให้มีการใช้กรอบโครงของพัดลมเป็นพลาสติกโดยแพร่หลายแต่นั้นมา

ต่อมาได้ไปเรียนรู้การพันมอเตอร์ที่ประเทศไต้หวันแล้วจึงนำมาผลิตพัดลมที่ใช้ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมดออกจำหน่ายเป็นของตัวเอง โดยเริ่มแรกใช้ชื่อ
ยี่ห้อ “K” และยี่ห้อ “TORY” ต่อมาเมื่ออายุ 52 ปี จึงได้ผลิตพัดลมยี่ห้อ “ฮาตาริ” ออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก

นายจุน วนวิทย์ คิดเสมอว่าคนไทยมิได้มีความสามารถด้อยกว่าใคร ไม่ต้องรอให้ชาวต่างชาติเป็นผู้นำและคนไทยเป็นผู้ตามเสมอไป

เมื่อประสบความสำเร็จในการงานอาชีพแล้ว นายจุน วนวิทย์ มิได้ลืมตอบแทนสังคม ช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนหรือด้อยโอกาส ด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยไม่แสดงตัว ได้บริจาคทรัพย์สิ่งของให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ สร้างศูนย์วิปัสสนาและมอบเงินอุดหนุนให้แก่ยุวพุทธิกสมาคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สร้างสะพานลอยข้ามถนน ตลอดจนบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกระดับอยู่เป็นประจำมาแล้วเป็นมูลค่ารวมกว่าร้อยล้านบาท และยังปฏิบัติอยู่ โดยสม่ำเสมอ และครั้งนี้บริจาคเงินถึง 900 ล้านบาท แก่มูลนิธิรามาธิบดี โดยแบ่งเป็น

  • บริจาคสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นเงินจำนวน 160,000,000 บาท
  • บริจาคสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา เป็นจำนวนเงิน 300,000,000 บาท
  • และบริจาคสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี เป็นจำนวนเงิน 440,000,000 บาท

ที่มา มูลนิธิรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Related Posts

Send this to a friend