HUMANITY

‘ยูนิเซฟ’ แต่งตั้ง ‘มาดามแป้ง’ เป็นทูตองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

‘ยูนิเซฟ’ แต่งตั้ง ‘มาดามแป้ง’ เป็นทูตองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศ

วันนี้ (18 ก.ย. 66) ยูนิเซฟประกาศแต่งตั้งนางนวลพรรณ ล่ำซำ หรือ ‘มาดามแป้ง’ เป็นทูตองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย โดยมาดามแป้งจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยยูนิเซฟรณรงค์สร้างความตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่กระทบความเป็นอยู่ของเด็ก พร้อมทั้งระดมการสนับสนุนจากหลากหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในประเทศไทยและทั่วโลกโดยเฉพาะเด็กกลุ่มเปราะบางที่สุด

มาดามแป้ง กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับเด็กทุกคนในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นงานที่ตนให้ความสำคัญมาก เพราะเด็กทุกคนคืออนาคตของชาติที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงและมีคุณภาพ เช่นเดียวกับต้นไม้ที่ผลิดอกออกผลก็ต่อเมื่อปลูกในผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ ได้รับการรดน้ำ พรวนดินจากสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

“ด้วยความตั้งใจจริงกับศรัทธาที่แป้งมี แป้งจะพยายามทำทุกอย่างโดยอาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความถนัดที่แป้งมีเพื่อร่วมสร้างสังคมและสภาพแวดล้อมที่เด็ก ๆ สามารถจะเติบโตขึ้นมาได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุขที่ยั่งยืน” มาดามแป้ง กล่าว

นางคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับมาดามแป้งในฐานะทูตองค์การยูนิเซฟคนใหม่ของประเทศไทย คุณสมบัติตลอดจนความสำเร็จจากบทบาทอันหลากหลายและแรงบันดาลใจที่มาดามแป้งได้ส่งต่อให้กับสังคม จะมีส่วนช่วยให้ยูนิเซฟบรรลุภารกิจเพื่อเด็กทั้งในด้านการเป็นกระบอกเสียงให้กับเด็กและเยาวชน และการทำให้สังคมรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของเด็กมากขึ้น

ทั้งนี้ มาดามแป้งจะร่วมสนับสนุนงานของยูนิเซฟในหลากหลายด้าน โดยจะเน้นไปที่การพัฒนาเด็กปฐมวัย การศึกษา การกีฬาเพื่อการพัฒนาการคุ้มครองเด็กจากภัยออฟไลน์และออนไลน์ และขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง ควบคู่ไปกับการรณรงค์ด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ความเป็นอยู่ของเด็กดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน

สำหรับมาดามแป้ง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นคนที่สองต่อจาก นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539 โดยก่อนหน้านี้มาดามแป้งได้ร่วมงานกับยูนิเซฟในฐานะที่ปรึกษาขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กข้ามชาติและเด็กไร้สัญชาติในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเน้นย้ำเรื่องสิทธิของเด็กในการเข้าถึงการศึกษาไม่ว่าจะมีสถานะหรือสัญชาติใดหรือไร้สัญชาติก็ตาม

Related Posts

Send this to a friend