HUMANITY

รมว.ยุติธรรม รับการเยียวยาประชาชนต่ำกว่าเป้า จี้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งพิจารณา

หลังไตรมาสแรกจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียหายคดีอาญาได้เพียง 23.31% จี้อนุกรรมการ-กรมคุ้มครองสิทธิ เร่งพิจารณาเพื่อช่วยคนเดือดร้อน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาว่า ผลการเบิกจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสแรกตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 จนถึงขณะนี้ เบิกจ่ายไปแล้ว 1,761 ราย เป็นเงิน 93.2 ล้านบาท คิดเป็น 23.31 % จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 400 ล้านบาท โดยเดือน ต.ค.2564 เบิกจ่าย 438 ราย เป็นเงิน 22.4 ล้านบาท เดือน พ.ย. 2564 เบิกจ่าย 576 ราย เป็นเงิน 30 ล้านบาท เดือน ธ.ค. 2564 เบิกจ่าย 668 ราย เป็นเงิน 35.5 ล้านบาท และเดือน ม.ค.2565 เบิกจ่ายไปแล้ว 79 ราย เป็นเงิน 5.2 ล้านบาท

โดยขณะนี้ยังมีเรื่องคงค้างอีกประมาณ 243 ราย ตนต้องขอความร่วมมือไปยังคณะอนุกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแต่ละจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เร่งพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน แม้จะไม่มากแต่เป็นสิทธิที่ประชาชนพึงต้องได้ เราต้องร่วมใจกันทำงานให้รวดเร็ว เพราะเป้าหมายเดียวของพวกเราคือการช่วยเหลือและบริการประชาชน

“นอกจากนี้ผมอยากให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานยุติธรรม กองทุนยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับรู้สิทธิต่างๆที่พวกเขาควรได้รับในกระบวนการยุติธรรม เช่น การเยียวยา การไกล่เกลี่ยหนี้ ตามที่ผมได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายและทั่วถึง และผมอยากให้ประชาชนได้สิทธิตามที่ควรจะได้รับ เพราะเรามีงบประมาณอยู่แล้วในส่วนนี้ และทุกหน่วยงานในกระทรวงต้องบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เราต้องเอาความยุติธรรมใส่มือประ ชาชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่พี่น้องประชาชนว่ากระทรวงยุติธรรมเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง” นายสมศักดิ์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend