HUMANITY

มุมมองของผู้หญิงในวันสตรีสากล ในวันที่ยังต้องขับเคลื่อนต่อไป

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานวันสตรีสากล (International Women’s Day) ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบรางวัลเกียรติยศ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 จำนวน 15 สาขา 58 รางวัล

นางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และองค์กรสัมพันธ์ ลอรีอัล ประเทศไทย ผู้รับรางวัลสตรีดีเด่นสาขาบุคคล และ หน่วยงาน องค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทองค์กรเอกชน เปิดเผยว่า

“ในฐานะผู้หญิงในวงการธุรกิจที่เติบโตในยุคที่ความเสมอภาคระหว่างเพศที่ยังไม่เป็นที่ตระหนักอย่างกว้างขวางเท่าในปัจจุบัน ทำให้เราเข้าใจและเห็นความสำคัญในการผลักดันประเด็นดังกล่าว โดยพยายามสนับสนุนและมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ทั้งโครงการของบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย และงานจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ แม้ทุกวันนี้เราเห็นความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนมากขึ้น มีผู้หญิงอยู่ในแนวหน้าส่วนภาคธุรกิจมากมาย แต่ก็ยังมีหลายหลายภาคส่วนและหลายประเด็นที่ยังต้องผลักดัน อาทิ ในกลุ่ม STEM ที่ผู้หญิงยังได้รับการยอมรับและเชิดชูอยู่น้อย ซึ่งลอรีอัล ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการทุนวิจัยลอรีอัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นเวลา 20 ปี โดยได้สนับสนุนนักวิจัยสตรีไทยแล้วกว่า 80 คน จาก กว่า 20 สถาบันทั่วประเทศ”

“นอกจากนีั แบรนด์ต่างๆ ของบริษัท ยังดำเนินโครงการเพื่อสตรีหลายโครงการในประเทศไทย ได้แก่ Stand Up ฝึกอบรมต่อต้านการล่วงละเมิดในที่สาธารณะ โดย ลอรีอัล ปารีส, Abuse is Not Love สร้างความตระหนัก 9 สัญญาณความรุนแรงในคู่รัก โดย YSL Beauty, และ Write Her Future เสริมศักยภาพการอ่านเขียนและความรู้ด้านดิจิตอลแก่สตรี โดย ลังโคม และในอนาคตจะมีการเปิดตัวโครงการเพื่อสังคมจากแบรนด์อื่นๆ ของบริษัทเพิ่มเติม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีความเสมอภาคระหว่างเพศ และตอกย้ำความมุ่งมั่นของลอรีอัลในการสร้างความงามที่ขับเคลื่อนโลก” นางสาวอรอนงค์ กล่าว

ด้าน ฐปณีย์ เอียดศรีไชย สตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ สาขาสื่อมวลชน กล่าวว่า “ชื่นชมที่งานวันสตรีสากลปีนี้ เราไม่ได้พูดถึงแค่ผู้หญิง แต่เราพูดถึงการคุ้มครองสิทธิและความเสมอภาคระหว่างเพศกันมากขึ้น และเป็นหน้าที่สำคัญของสื่อมวลชนด้วยค่ะ”

Related Posts

Send this to a friend