HUMANITY

ศอ.บต. เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเด็กพิการในพื้นที่ จชต.

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จ.ยะลา เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ โดยมี นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จ.ยะลา และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนได้รับบริการทางการศึกษา การพัฒนาสังคม สวัสดิการรัฐ บริการทางการแพทย์และบริการสาธารณสุขพื้นฐานอย่างทั่วถึง ในส่วนของเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ศอ.บต. ได้ให้การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เก้าอี้สุขใจ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ดำริให้ช่วยเหลือเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน รวมทั้งดูแลเด็กพิการกลุ่มอื่นๆ ที่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการฟื้นฟู นอกเหนือจากการฟื้นฟูร่างกายของเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว เมื่อเด็กสามารถเคลื่อนไหวได้ในขั้นต่อไปต้องสนับสนุนด้านการศึกษาและสนับสนุนด้านอาชีพด้วย

ด้านนางสาวพิชชาพร แก้วลายทอง นักกายภาพบำบัด ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จ.ยะลา ให้สัมภาษณ์ว่า เด็กพิการมีระดับลักษณะอาการแตกต่างกัน ระดับแรกเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งต้องมีอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นพัฒนาการแบบต่างๆ เช่น หมอนข้างรองขาเพื่อลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ระดับที่สองคือ เด็กที่สามารถพอนั่งได้ ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุง เช่น เก้าอี้สุขใจ Tilt table หรือเตียงฝึกยืน เมื่อเด็กนั่งแล้วจะมีการลงน้ำหนักข้อต่อขา และเมื่อทรงตัวได้ในระยะต่อไปเด็กสามารถลุกขึ้นยืนได้ จะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน เช่น ราวฝึกเดิน และรองเท้า อุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นตัวที่จะช่วยเสริมให้เด็กพิการมีพัฒนาการที่ดีได้มากยิ่งขึ้นจนกระทั่งสามารถเดินได้ด้วยตนเองในที่สุด ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสวมรองเท้าสุขใจเพื่อช่วยในเรื่องของเท้าเด็กไม่ให้บิดหรือผิดรูป

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. มีนโยบายในการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงกลุ่มเด็กผู้พิการให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขเพื่อสร้างสังคมคุณภาพและประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนมีความเข้มแข็งต่อไป

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Send this to a friend