HUMANITY

วันนี้ “เราต้องได้เจรจาอย่างเสมอหน้ากับรัฐบาล” แถลงการณ์ฉบับที่ 7 จากสมัชชาคนจน

สมัชชาคนจน ที่มาชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ล่าสุดมีแถลงการณ์ ฉบับที่ 7 ระบุว่า หลังจากนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้งนายเทวัญ ลิปตพัลลพ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีในการเจรจาแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน พวกเรายังไม่เห็นถึงความจริงใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา เห็นได้จาก การที่ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการได้นัดหมายกับสมัชชาคนจน ว่าจะแจ้งกำหนดการในการเจรจาระหว่างพวกเรากับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 น.

พวกเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับการเคลื่อนไหวกดดัน เพื่อให้เกิดการเจรจา กับรัฐบาล จนกระทั่งนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มาชี้แจงเหตุผลถึงความล่าช้าในการเจรจา และได้ยืนยันต่อที่ชุมนุมของสมัชชาคนจนว่า ในวันนี้ 15 ตุลาคม เวลา 13.00 น. ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้รัฐมนตรี 3 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพลังงาน มาร่วมเจรจากับพวกเรา ณ อาคารคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม)

พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำยืนยันจาก นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ จะเป็นการยืนยันถึงความจริงใจของรัฐบาลที่มีต่อพวกเรา ในการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

พวกเราขอขอบคุณ นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ที่ให้ความร่วมมือในการประสานงานให้เกิด การเจรจาดังกล่าว แต่หากว่า ในวันนี้ยังไม่เกิดการเจรจา หรือรัฐบาลมีเจตนายื้อเวลาให้นานออกไป พวกเราคงต้องมีปฏิบัติการพิเศษ อันเป็นมาตรการขั้นเด็ดขาด เพื่อกดดันให้รัฐบาลเปิดการเจรจาแก้ไขปัญหาจนกว่าจะได้ข้อยุติ

“ประชาธิปไตยที่กินได้ การเมืองที่เห็นหัวคนจน”

โดยล่าสุดขณะนี้มีการเจราจากันแล้วตามนัดหมาย
ติดตามคืบหน้าที่ : The Reporters

Related Posts

Send this to a friend