HEALTH

คิง เพาเวอร์ ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

ฉีด อบโอโซนฆ่าเชื้อ ให้พนักงานป้องกัน สร้างความตระหนักกับพนักงานและลูกค้า

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทั้งในประเทศจีน และประเทศต่างๆ ทั่วโลก เนื่องจากสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ โดยในประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวตีน รัฐบาลมีนโยบายในการคุมเข้มการแพร่ระบาดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนในประเทศ โดย คิงเพาเวอร์ ได้กำหนดมาตรการต่างๆ โดยคำนึงถึงการให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด โดย

1.  จัดเตรียมพื้นที่ให้บริการ และฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการทุกจุด ทั้งใน complex ทุกแห่ง และพื้นที่บริการในท่าอากาศยาน ทุกสาขา โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ และ ตึก คิง เพาเวอร์ มหานคร โดยมีการฉีดและอบโอโซนฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา และ H1N1 ทุกสาขา ตั้งแต่คืนวันที่ 25 มกราคม 2563 และดำเนินการต่อเนื่องด้วยการทำซ้ำทุก 2 สัปดาห์ ตลอดจนเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำและจุดที่มีลูกค้าใช้บริการเป็นจำนวนมากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงจัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับลูกค้าตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณ

2. ป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของลูกค้าและพนักงาน โดยพนักงานปฏิบัติงานหน้าร้านให้สวมหน้ากากอนามัย N95 เพิ่มจุดให้บริการเจลล้างมือสำหรับลูกค้า พร้อมการเช็ดทำความสะอาดซ้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดสัมผัสสาธารณะ

3. ประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่พนักงาน รวมถึงการให้ลูกค้าร่วมกันตระหนักรู้ ​เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาต่อไป

ภาพการพ่น และอบโอโซนฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา และ H1N1 ทุกสาขา (ภาพจากทวิตเตอร์)

Related Posts

Send this to a friend