HEALTH

กรมควบคุมโรค เผยปีนี้ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น แนะประชาชนเช็คค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้าน

วันนี้ (31 ม.ค. 66) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ล่าสุดแนะนำประชาชนตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน เนื่องจากในช่วงนี้มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ และโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ และกลุ่มโรคตาอักเสบ ควรระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษ รวมถึงกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสฝุ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น ตำรวจจราจร คนขับรถสาธารณะ คนกวาดถนน ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 อย่างเคร่งครัด

นายแพทย์ธเรศ กล่าวว่า “ช่วงนี้ในหลายพื้นที่มีรายงานค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคหืด ภูมิแพ้ หากได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย อาจมีความเสี่ยงทำให้เกิดการเจ็บป่วย หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไป สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)ในประเทศไทย 3 ปีย้อนหลัง พบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในช่วงรอยต่อฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน คือตั้งแต่เดือนธันวาคม – เมษายน และจากข้อมูลของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ ในวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา พบพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน ในบางจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม)”

ด้าน นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า “ขอแนะนำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน ควรเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บป่วย หรือมีผลต่อสุขภาพมากกว่าคนทั่วไป ได้แก่ กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ และกลุ่มโรคตาอักเสบ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวนี้ อาจจะมีโอกาสเกิดอาการกำเริบมากขึ้นได้ และสำหรับกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสฝุ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น ตำรวจจราจร คนขับรถสาธารณะ คนกวาดถนน คนทำงานในที่โล่งแจ้ง ควรดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเอง และสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 อย่างเคร่งครัด”

“นอกจากนี้ขอความร่วมมือประชาชนติดตาม สถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ http://air4thai.pcd.go.th/ หรือผ่านทางแอพพลิเคชั่น Air4Thai เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศ ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน ควรปิดบ้านเรือนให้มิดชิดไม่เปิดประตูหน้าต่างโดยไม่จำเป็น และหากจำเป็นต้องออกจากบ้าน หรือเมื่อไปในพื้นที่ที่มีระดับฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน ขอให้สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5) เช่น หน้ากาก N95 หรือหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก ได้ตลอดเวลาที่อยู่ภายนอกอาคาร พร้อมทั้งดูแลสุขภาพตนเอง พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำเยอะๆ เพื่อบรรเทาอาการระคายเคืองคอ แสบคอ หากมีอาการ ไอ หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ใจสั่น ระคายเคืองตา หรือมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

Related Posts

Send this to a friend