Health

สธ.ให้ความรู้ประชาชน จัด “กัญชา-กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้”

สธ.จัดงานสร้างความรู้ให้ประชาชน เตรียมตัวใช้ประโยชน์จาก “กัญชา-กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้” ในทางที่ถูกต้อง ผ่าน 12 เขตสุขภาพ ทั่วประเทศ ก่อนที่ ประกาศ ยศ.5 จะมีผลบังคับใช้ 9 มิ.ย. นี้

นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข จะมีการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ภายใต้หัวข้อ “ปลดล็อค กัญชา-กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้” โดยจะเป็นการจัดมหกรรมสัญจร ทั่วไทย ใน 12 เขตสุขภาพ 9 ในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2565 ในทุกสัปดาห์ ตามนโยบายนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในการนำองค์ความรู้ และกิจกรรมเชิงประจักษ์ ให้ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม ในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ ทั้งทางสุขภาพ และเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน ในช่วงนี้ที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข บัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไม่มีกัญชาและกัญชง โดยจะมีผลบังคับใช้ หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน หรือ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้

“การจัดงานในทุกเขตสุขภาพ ประชาชนสามารถเข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเราเตรียมคำตอบในทุกคำถามของประชาชน ตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ตนเองและประเทศชาติ ทั้งนี้ การจัดงานครั้งที่ 1 เขตสุภาพฯ ที่ 9 จ.สุรินทร์ ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2565 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด และจัดต่อเนื่องจนครบ 12 เขตสุขภาพ ตามไทม์ไลน์จะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมนี้ ให้สอดรับการ พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ที่กำลังจะคลอดออกมาภายใน 120 วัน เพื่อให้ประชาชนทุกคนเตรียมความพร้อมไปพร้อมๆ กัน ก้าวไปพร้อมๆ กัน” นพ.ภูวเดช กล่าว

รูปแบบการจัดงานจะมี 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1.การจัดเวทีวิชาการ กัญชา กัญชง ในด้านแพทย์แผนไทย แพทย์แผนปัจจุบัน และภาคประชาชน สร้างความรับรู้ความเข้าใจในการต่อยอดพัฒนา ในการนำกัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์ ทั้งทางการแพทย์ และพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ 2.การจัดนิทรรศการ และการออกบูธ เป็นกิจกรรมเชิงประจักษ์ ให้ประชาชนแต่ละเขตสุขภาพ ได้รับรู้รับทราบความก้าวหน้าในการนำกัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์ทั้งทางสุขภาพ และการหารายได้เพิ่มให้ประชาชนได้อย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็น คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ยารักษาโรค การนำมาเพิ่มมูลค่า ทั้ง อาหาร ขนม น้ำดื่ม เครื่องสำอางค์ เส้นทางการท่องเที่ยว และอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวคิดให้ประชาชนที่จะขยายผลสร้างรายได้ต่อไป

สำหรับกิจกรรม จัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ภายใต้หัวข้อ “ปลดล็อค กัญชา-กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้” จะดำเนินการใน 12 เขตสุขภาพ ดังนี้ เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 4-6 มีนาคม จังหวัดสุรินทร์ , เขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 11-13 มีนาคม ที่จังหวัดกาญจนบุรี , เขตสุขภาพที่ 4 วันที่ 18-20 มีนาคม ที่จังหวัดอยุธยา , เขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 23-25 มีนาคม ที่จังหวัดบึงกาฬ ,

เขตสุขภาพที่ 7 วันที่ 1-3 เมษายน ที่จังหวัดขอนแก่น , เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 8-10 เมษายน ที่จังหวัดศรีสะเกษ , เขตสุขภาพที่ 11 วันที่ 22-24 เมษายน ที่จังหวัดระนอง , เขตสุขภาพที่ 12 วันที่ 29 เมษายน -1 พฤษภาคม ที่จังหวัดพัทลุง ,

เขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 6-8 พฤษภาคม ที่จังหวัดชลบุรี , เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 13-15 พฤษภาคม ที่จังหวัดสุโขทัย, เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 20-22 พฤษภาคม ที่จังหวัดเชียงราย , เขตสุขภาพที่ 3 วันที่ 27-29 พฤษภาคม ที่จังหวัดอุทัยธานี

นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Related Posts

Send this to a friend