HEALTH

เตือน โรคหลอดเลือดสมอง ต้นเหตุโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต

พบได้ในเพศชายและหญิง แนะควบคุมความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ภาวะน้ำหนักเกินให้อยู่ในระดับปกติ

วันนี้ (24 พ.ค.66) นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือน ประชาชนดูแลป้องกันตนเอง จากโรคหลอดเลือดสมอง ที่พบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง ทั้งนี้หากมีอาการ แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดลำบาก มองเห็นภาพซ้อนแบบเฉียบพลัน ควรรีบไปโรงพยาบาลทันทีภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว “รู้เร็ว รอด ปลอดอัมพาต” พร้อมกันนี้แนะควบคุมปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ภาวะน้ำหนักเกินให้อยู่ในระดับปกติ รวมถึงการงดสูบบุหรี่ และหมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ

นายแพทย์วีรวุฒิ กล่าวว่า “โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุข ที่สำคัญของประเทศไทยและทั่วโลก ในประเทศไทยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 1 พบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุด ของโรคทางระบบประสาท ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการ ปัจจุบันมีเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาลของรัฐขนาดเล็กขนาดใหญ่ โรงพยาบาลเอกชน สามารถให้การดูแลตามมาตรฐานของการรักษาโรคหลอดเลือดสมองได้ทั่วประเทศ โดยมีกระบวนการรักษา ทั้งการให้ยาฉีดละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง”

“หรือการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือดสมองภาย ใน 24 ชั่วโมง หากเกิดโรคแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีความพิการหลงเหลืออยู่ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ แต่หากผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จะช่วยลดความรุนแรงของโรคและความพิการลงได้ ดังนั้นประชาชนต้องมีความรู้ เรื่องปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค การป้องกัน การปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเมื่อเกิดโรค โดยสามารถป้องกันและลดความรุนแรงของโรค ได้ด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน อายุที่มากขึ้น การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย ภาวะน้ำหนักเกิน”

ด้าน นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า “อาการเตือนสำคัญ ที่สังเกตได้ด้วยตนเอง คือ ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า ตามัวเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีก อาการแขนขาข้างใดข้างหนึ่ง อ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด พูดลำบาก และต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง อาการเหล่านี้มักเกิดอย่างเฉียบพลัน ในรายที่มีภาวะสมองขาดเลือดแบบชั่วคราว อาจเกิดอาการขึ้นชั่วขณะแล้วหายเอง หรืออาจเกิดอาการขึ้นหลายครั้ง ก่อนจะมีอาการสมองขาดเลือดอย่างถาวร สิ่งสำคัญคือผู้ป่วยต้องสังเกตอาการข้างต้น และรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด จะช่วยลดการเสียชีวิตและความพิการ เนื่องจากเซลล์สมองขาดเลือดเพียง 1 นาที จะมีเซลล์สมองตายประมาณ 1 ล้านเซลล์ ถ้าได้รับการรักษาช้าอาจทำให้เกิดความพิการมากขึ้น แต่สิ่งที่จะทำให้รักษาได้ผลดีที่สุด ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและหายเป็นปกติมากที่สุด คือการไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดอาการ หรือโทรแจ้งสายด่วน 1669 เพราะโรคหลอดเลือดสมอง รู้เร็ว รอด ปลอดอัมพาต”

Related Posts

Send this to a friend