HEALTH

กรมควบคุมโรค แนะประชาชนยึดหลัก “เลือก หลีก ล้าง” เพื่อการบริโภคสัตว์ปีกอย่างปลอดภัยในช่วงตรุษจีน

(24 ม.ค. 65) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความต้องการใช้สัตว์ปีกจำนวนมากกว่าปกติในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะนำเป็ด-ไก่ จำนวนมาก มาประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษหรือไหว้เจ้า ซึ่งหากสัตว์ปีกที่นำมาไหว้มีเชื้อไข้หวัดนก ประชาชนอาจเสี่ยงติดเชื้อจากการบริโภคหรือสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกได้

นายแพทย์โอภาส ระบุว่า แม้ปัจจุบันจะยังไม่พบรายงานการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกทั้งในคนและในสัตว์ประเทศไทย แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะพบเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ชายแดนได้ จากการขนย้ายและส่งออกสัตว์ปีกข้ามพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงมีโอกาสพบการติดเชื้อในคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องสัตว์ปีก เช่น เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ผู้ค้าสัตว์ปีก ผู้ชำแหละสัตว์ปีก จึงขอให้ประชาชนยึดหลัก “เลือก หลีก ล้าง” คือ

1.เลือกบริโภคเนื้อไก่ เป็ด และไข่ที่ปรุงสุก สะอาด
2.เลี่ยงการนำสัตว์ปีกที่ป่วย มีอาการหงอย ซึม ขนยุ่ง มาประกอบเป็นอาหาร
3.เลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตาย
4.หากไปตลาดค้าสัตว์ปีก ควรเลือกซื้อสัตว์ปีกจากร้านที่สะอาด ปลอดภัย มีทะเบียนการค้าสัตว์ปีกที่ออกโดยกรมปศุสัตว์
5.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสัตว์และสารคัดหลั่งของสัตว์

ช่วงเทศกาลตรุษจีน ยังเป็นช่วงเวลาของการรวมตัวกันของญาติพี่น้อง เพื่อไหว้บรรพบุรุษและรับประทานอาหารร่วมกัน หรือเดินทางไปไหว้ศาลเจ้า ซึ่งอาจมีผู้คนแออัด และเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ได้ ดังนั้น กรมควบคุมโรคจึงขอความร่วมมือประชาชน เคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หากรับประทานอาหารร่วมกัน ให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

Related Posts

Send this to a friend