HEALTH

กรมสนับสนุนสุขภาพ แนะวิธีทานหมูกระทะ-ปิ้งย่าง ห่างไกลโควิด 19

วันนี้ (20 ม.ค. 66 ) นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ล่าสุดออกคำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีการทานหมูกระทะ ปิ้งย่างในช่วงปีใหม่-ตรุษจีน โดยการเลือกร้านสะอาด มีระยะห่าง ไม่เบียดเสียด แยกภาชนะ และล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทาน เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 และเชื้อโรคต่างๆ ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่-ตรุษจีน

นายแพทย์สุระ กล่าวว่า “ในช่วงเดือนมกราคมหลายครอบครัว ยังคงร่วมเฉลิมฉลอง และพบปะกับลูกหลาน ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อสังสรรค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการวางแผนชีวิตในช่วง ปีใหม่ จำนวน 26,365 คน กลุ่มตัวอย่างจากทุกภูมิภาค ดำเนินการระหว่างวันที่ 9-25 ธันวาคม 2565 พบร้อยละ 78.7 ไปกินหมูกระทะ ชาบู สุกี้ ร่วมกับเพื่อน ญาติ ครอบครัวมากที่สุด จากผลการสำรวจพบว่าประชาชน นิยมรับประทานหมูกระทะ อาหารปิ้งย่างร่วมกัน เพราะเป็นกิจกรรมที่ครอบครัว เพื่อน บุคคลใกล้ชิดได้พูดคุยใกล้ชิดกัน โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ได้”

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพห่วงใย แนะทานหมูกระทะ ปิ้งย่างห่างไกลโควิด 19 ในการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ดังนี้ 1.เลือกร้านที่ถูกสุขอนามัย อุปกรณ์สะอาด พนักงานสวมหน้ากากอนามัย 2.นั่งรับประทาน มีระยะห่าง ไม่เบียดเสียด 3.ย่างเนื้อสัตว์ให้สุกถึงข้างใน 4.แยกจาน ชาม ช้อน ถ้วยน้ำจิ้ม แก้วน้ำ 5.แยกตะเกียบอาหารดิบ อาหารสุก 6.ไม่คีบอาหารให้กันไปมา ไม่ใช้มือหยิบจับอาหาร 7.ไม่ควรพูดคุยข้ามโต๊ะ ตะโกน หัวเราะ หรือส่งเสียงดัง 8.จะเป็นการดีถ้าทำรับประทานเองภายในครอบครัว เป็นวิถีใหม่ที่อยู่ร่วมกับโควิด 19 โดยต้องคำนึงถึงความสะอาด สุขลักษณะ และมีพฤติกรรมที่ดีในการรับประทานอาหาร”

ด้านนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า “ การล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนทาน จะเป็นเกราะในการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งอาจมากับการสัมผัสภาชนะ สิ่งของหยิบจับต่างๆ เพราะมือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งของ มือจึงเป็นสื่อสำคัญที่จะนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย แล้วนำไปสัมผัสใบหน้า ตา จมูก และอวัยวะอื่นๆตามร่างกาย ซึ่งอาจทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆ ที่นอกเหนือจากโรคโควิด 19 ได้ เช่น ท้องร่วง ท้องเสีย บิด ตับอักเสบ ผิวหนังอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก เป็นต้น เพื่อลดการเจ็บป่วยและทำให้เกิดเป็นสุขนิสัยที่ดี และนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน ให้ความยั่งยืนมากที่สุดต่อไป “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

Related Posts

Send this to a friend