HEALTH

เตรียมปรับกฎหมายอุ้มบุญ เปิดช่องรับจ้างท้องได้

สบส. เตรียมปรับกฎหมายอุ้มบุญ เปิดช่องรับจ้างท้องได้ แต่ยังคงสงวนสิทธิ์ ห้ามสาวโสดรับอุ้มบุญ

วันนี้ (16 ก.พ. 65) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวถึงการแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ หรือ กฎหมายอุ้มบุญ กรณีมีแนวคิดหญิงสาวไทยสามารถรับจ้างตั้งครรภ์แทน หรืออุ้มบุญได้ว่า โดยหลักแล้ว จะมีเกณฑ์กำหนดผู้ที่สามารถรับอุ้มบุญได้ตามกฎหมายฉบับปัจจุบัน ไม่ได้มีการปรับแก้อะไร ยกเว้นกรณีที่จะปรับให้สามารถรับจ้างได้เท่านั้น โดยข้อกำหนดเบื้องต้นคือ ต้องเป็นหญิงที่เคยมีลูกมาก่อน แต่ต้องไม่มีลูกเกินกี่คน การกำหนดอายุขั้นต่ำและอายุสูงสุดที่ให้ตั้งครรภ์ได้ เพราะหากมีลูกมากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้หญิง

นพ.ธเรศ กล่าวว่า ทั้งหมดเป็นข้อเสนอเพื่อให้เกิดระบบเป็นทางการว่า คนที่จะมาเป็นแม่อุ้มบุญต้องมาขึ้นทะเบียนก่อน และมีรายได้ แทนที่จะไปลักลอบรับจ้างอุ้มบุญอย่างผิดกฎหมาย โดยผู้หญิงที่จะมารับอุ้มบุญนั้น มีเกณฑ์เดิมอยู่แล้ว ไม่ได้อนุญาตให้สาวโสดทำ เพราะการตั้งครรภ์ต้องมีประสบการณ์การดูแลตัวเองและทารกในครรภ์ ที่ต้องใช้เวลานานถึง 9 เดือน หากคนไม่มีประสบการณ์ อาจจะตั้งใจทำในช่วงแรก แต่พอนานเข้าอาจจะถอดใจได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการกระตุ้นไข่ มีการฉีดฮอร์โมน หากเป็นสาวโสดจะไม่มีกลไกตรงนี้มาก่อน ก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้

“ตามกฎหมายเราให้คนที่รับอุ้มบุญต้องเป็นเครือญาติ แต่มีข้อยกเว้นให้กับคนที่อาจจะไม่มีญาติแต่อยากมีลูกสามารถให้คนอื่นรับอุ้มบุญให้ได้ กรณีที่บอกว่าคนอื่นนี่แหละก็เป็นการรับจ้างอุ้มบุญ แต่ไม่ได้พูดว่ารับจ้างเท่านั้นเอง ดังนั้นเรากำลังทำให้เรื่องนี้ขึ้นมาอยู่บนดิน ไม่ถูกกดขี่” นพ.ธเรศ กล่าว

สำหรับกฎหมายปัจจุบัน มีข้อกำหนดว่า ในกรณีตั้งครรภ์แทน ผู้ให้บริการจะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (กคทพ.) โดยยื่นเอกสารที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นสายเลือดเดียวกันกับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและเคยมีบุตรมาแล้ว โดยคลอดทารกตามธรรมชาติไม่เกิน 3 ครั้ง หากผ่าคลอดต้องไม่เกิน 1 ครั้ง มีอายุระหว่าง 20-40 ปี โดยสามารถรับตั้งครรภ์แทนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ขณะที่คู่สมรสที่ใช้วิธีการอุ้มบุญต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด โดยห้ามมีการเลือกเพศทารก

Related Posts

Send this to a friend