HEALTH

กรมสุขภาพจิต แนะนำ ‘Sati App’

พื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรื่องราวของชีวิตโดยไม่ตัดสิน

กรมสุขภาพจิต แนะนำ Sati App แอปพลิเคชันพื้นที่ออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และคนทั่วไป อายุตั้งแต่12 ปี ที่รู้สึกเครียด ทุกข์ใจ รู้สึกอยากทำร้ายตนเอง หรือไม่เหนื่อยหน่ายกับชีวิต ได้มีพื้นที่ให้ใครสักคนรับฟังโดยไม่ตัดสินเรื่องราวของเรา ทั้งนี้ Sati App เป็นแอปพลิเคชันที่เปิดให้โหลดได้ฟรี โดยเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันแล้ว จะมีการเชื่อมต่อระหว่างผู้ขอรับคำปรึกษากับจิตอาสาของ Sati App ที่ผ่านการฝึกอบรมการฟังด้วยใจ คอยรับฟังปัญหาโดยไม่ตัดสินชีวิตใคร

Sati App ใช้หลักการทำงานด้วยหลัก 3C คือ Care ใส่ใจผู้ป่วย Connect ช่วยเหลือด้วยความเข้าใจ และ Communicate สื่อสารและรับฟังด้วยความเข้าใจ ดังนั้น Sati App จึงเสมือน call center ที่เชื่อมต่อผู้รับฟังอาสา โดยสามารถเลือกพูดคุยได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหลังจากการใช้งาน Sati App และวางสายไปแล้ว ระบบจะยังมีการถามคำถามเพิ่มเติม เช่น “คุณรู้สึกอย่างไร” “ผู้รับฟังให้ความช่วยเหลือคุณได้ไหม” “ต้องการให้ระบบช่วยติดตามภายใน 24 ชั่วโมงหรือไม่อย่างไร”

Related Posts

Send this to a friend