HEALTH

รพ.พญาไท 2 ร่วมมือกับแอสตร้าเซนเนก้า จัดนิทรรศการ “THE ART OF X-RAY”

โรงพยาบาลพญาไท 2 จับมือ แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ร่วมกันผลักดันนวัตกรรม AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น ผ่านการจัดงานนิทรรศการ “THE ART OF X – RAY” เพื่อบอกเล่าผลกระทบของมลพิษ ที่มีต่อสุขภาพคนไทย พร้อมสานต่อเป้าหมายในการยกระดับ การตรวจสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ในวันที่ 31 พฤษภาคม -14 มิถุนายน 2566 ณ โรงพยาบาลพญาไท 2

ภายหลังจากการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ภายใต้โครงการ “ตรวจไวด้วย AI ให้คนไทยห่างไกลมะเร็งปอด” (Advancing Early Lung Cancer Screening with AI technology) เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โรงพยาบาลพญาไท 2 และ แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพ และการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดตั้งแต่ระยะเริ่มต้น พร้อมส่งเสริมการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการยกระดับประสิทธิภาพ การตรวจวินิจฉัยตลอดจนการรักษามาอย่างต่อเนื่อง

นพ.ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์โรงพยาบาลกลุ่ม PMC และผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์โรงพยาบาลพญาไท 2 กล่าวว่า “มะเร็งปอดถือเป็นอีกหนึ่งโรคร้ายที่ทำให้มีผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศ ทำให้แม้แต่คนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งปอดได้ แต่อย่างไรก็ตามโรคมะเร็ง หากรู้เร็ว สามารถรักษาได้ ซึ่งจากความก้าวหน้าของนวัตกรรม AI ทำให้เราสามารถตรวจพบ ก้อนเนื้อผิดปกติที่มีขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากเดิมที่มักจะตรวจพบเมื่อก้อนเนื้อโตเท่านั้น จึงเพิ่มโอกาสในการตรวจพบมะเร็งปอด ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก่อนที่จะลุกลาม ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถ เข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงที”

ด้าน นายโรมัน รามอส ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในฐานะภาคีพันธมิตรของ The Lung Ambition Alliance (LAA) แอสตร้าเซนเนก้าจึงมีพันธกิจในการเพิ่ม ‘อัตราการรอดชีวิตห้าปี’ ของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดให้เป็นสองเท่า ภายในพ.ศ. 2568 โดยหนึ่งในกลยุทธ์ เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายดังกล่าว คือการมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ ในการตรวจวินิจฉัยโรค พร้อมเพิ่มขีดความสามารถ ในการรักษา ซึ่งการใช้นวัตกรรม AI ในการคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาที่รวดเร็ว และลดอัตราการเสียชีวิตได้”

ภายในงาน “THE ART OF X – RAY” ได้จัดแสดงผลงานและนวัตกรรม AI เพื่อการดูแลสุขภาพในมิติใหม่ โดยสื่อสารผ่าน 10 ตัวละครที่มีพฤติกรรม และอาการเจ็บป่วยที่แตกต่างกัน พร้อมแสดงผลตรวจจำลองจากโปรแกรม AI Chest (Artificial Intelligence for chest) ออกมาเป็นภาพถ่ายจากรังสีเอกซ์ ที่จะไฮไลท์จุดที่ควรเฝ้าระวัง เช่น บริเวณที่มีความผิดปกติมาก และควรเฝ้าระวังจะมีสีแดง และไล่เรียงตามเฉดสีโทนเย็นไปถึงโทนร้อน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชม งานนิทรรศการ “THE ART OF X – RAY” ได้ที่โรงพยาบาลพญาไท 2 ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม -14 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร B หน้าร้านสตาร์บัค โรงพยาบาลพญาไท 2

Related Posts

Send this to a friend