HEALTH

“อนุทิน” เปิดโครงการรับยาใกล้บ้าน มุ่งอำนวยความสะดวก ปชช. ด้านผู้ใช้บริการสุดปลื้ม ชี้ ลดภาระค่าใช้จ่าย-ประหยัดเวลา

วันนี้ (1 ต.ค. 62) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ศักดิ์ชัย กาญจวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะ เปิดตัวโครงการรับยาใกล้บ้าน ตามนโยบายการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า โครงการนี้ เป็นการบูรณาการระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อช่วยย่นระยะเวลาในการรอรับยาที่โรงพยาบาล ลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้านขายยาจะได้ค่าบริหารจัดการปีละประมาณ 33,000 บาท ซึ่งร้านขายยา จะมีรายได้เสริมจากการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยในรูปแบบต่างๆ เรียกว่าเป็นธุรกิจแบ่งปัน นอกจากการจัดยาตามใบสั่งก็อาจจะขายอุปกรณ์เสริมสุขภาพเพิ่มเติม หวังว่าจากนี้ จะมีร้านขายยามาเข้าโครงการเพิ่มมากขึ้น เพื่อขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

“ในช่วงเริ่มต้นโครงการจะดูแลผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคคือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และโรคทางจิตเวช รวมถึงโรคเรื้อรังอื่นที่ไม่ซับซ้อน ยาที่ผู้ป่วยจะได้รับจากร้านยาในระยะแรกจะเป็นยาที่จัดส่งมาจากโรงพยาบาล เป็นยารายการเดียวกัน ยี่ห้อเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย”

ป้ายสัญลักษณ์ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น”

นายอนุทิน กล่าวต่ออีกด้วยว่า สิ่งสำคัญของโครงการนี้คือการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลและร้านยา ที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยในการส่งข้อมูล โดยโรงพยาบาลจะจัดส่งเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นของผู้ป่วยให้กับร้านยาเพื่อให้จ่ายยาและให้คำแนะนำกับผู้ป่วยได้ และจะมีการประเมินสุขภาพและความพึงพอใจหลังดำเนินโครงการเพื่อปรับปรุงด้านบริการของโรงพยาบาล เช่น มีเวลาดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะโรคซับซ้อนมากขึ้น การควบคุมคุณภาพยาในหอผู้ป่วย เป็นต้น

สำหรับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นร้านยาแผนปัจจุบัน ข.ย.1 ที่มีเภสัชกรประจำร้าน ซึ่งจะมีป้ายสัญลักษณ์ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ที่หน้าร้าน ขณะนี้มีโรงพยาบาลในต่างจังหวัดและกทม.ที่ขึ้นทะเบียนเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการแล้ว 35 แห่ง และร้านยากว่า 300 แห่ง จะดำเนินการให้ครบ 50 โรงพยาบาล 500 ร้านยา ในปีงบประมาณ 2563

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ป่วยที่สนใจสามารถสอบถามรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ สายด่วน สปสช.1330 และที่เว็บไซต์ https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx…

โครงการเบื้องต้นจะใช้งบประมาณ 153 ล้านบาท เป็นค่าจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ของร้านยา 70 บาทต่อครั้ง (อ้างอิงตามประกาศค่าบริการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560) และค่าจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการร่วมกับร้านยา เหมาจ่ายอัตรา 33,000 บาทต่อร้านยา 1 แห่งต่อปี

Related Posts

Send this to a friend