HEALTH

“อนุทิน” มั่นใจ สาธารณสุขไทยเอาอยู่ หลังมีข่าวโรคปริศนาคล้ายโรคซาร์ส ระบาดในเมืองจีน

จากกรณีที่พบโรคปริศนาแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่นของจีน พบมีผู้ป่วย 27 ราย ซึ่งต่อมามีข่าวว่าโรคดังกล่าวอาจมีความเกี่ยวพันกับโรคซาร์ส ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยมีมาตรการดูแลเรื่องนี้แล้ว และมีมาตรการสกัดกั้นโรคตามด่านต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งตอนนี้ ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการระบาดในประเทศไทย

นายอนุทินอีกด้วยว่า ขอให้ทุกคนมั่นใจว่า ระบบสาธารณสุขของไทยไม่เป็น 2 รองใคร ในส่วนสถานการณ์โรคซึมเศร้าที่พบบ่อยขึ้นในช่วงนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขไม่เคยละเลย และได้สั่งให้กรมสุขภาพจิตส่งหน่วยงานเข้าไปดูแลให้คำปรึกษา หาทางแก้ไข ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือจากผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย ทั้งคนในครอบครัว เพื่อน ให้เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีความเสี่ยงสามารถแจ้งกรมสุขภาพจิตเพื่อขอคำปรึกษา และแนวทางรักษาได้ทันที

โรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS) หรือโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส

Related Posts

Send this to a friend