HEALTH

สาธารณสุข จับมือ ส.อ.ท.ส่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบาย Made in Thailand

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในประเด็นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคจากกฎหมาย กฎระเบียบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ และแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ และความงาม เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศ

นายอนุทิน กล่าวว่ากระทรวงสาธารสุข มีนโยบายอำนวยความสะดวกด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ และพร้อมให้ความร่วมมือผู้ประกอบการในการส่งเสริมอุตสาหกรรมของไทย เราต้องการใช้คำว่า “เมดอินไทยแลนด์” และ “ไทยแลนด์เฟิร์ส” ให้เป็นค่านิยม เพราะวันนี้ประเทศไทยสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์แทบทุกอย่างใช้ได้เอง ถ้าเราไม่ติดคำว่าแบรนด์ต่างชาติ จึงถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องพึ่งพาตนเอง อุดหนุนพวกเรากันเอง ไม่ให้เงินรั่วไหลออกนอกประเทศ

ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข นับเป็นครั้งแรกที่ขยับจากกระทรวงที่ให้บริการทางการแพทย์การสาธารณสุขอย่างเดียว ให้มีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโต หลังจากนี้จะเกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อทำให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์ อาหาร เครื่องสำอางค์ ยารักษาโรค ลดต่ำลงไปอีก รวมถึงรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่คนไทยทำ ยังได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับประชาชน 100%

“สภาพเศรษฐกิจแบบนี้ถึงเวลาที่ต้องส่งเสริมภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งหลาย คงไม่มีใครไปใช้ของนอก ถ้ามีของไทย และเชื่อว่านโยบายเมดอินไทยแลนด์ จะไม่มีใครต่อต้านหรือโต้แย้งถ้าของของเราดี”

นอกจากนี้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กับสภาอุตสาหกรรมฯ โดยเน้นการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และร่วมส่งเสริมและสนับสนุนระบบ Digital Transformation เพื่อเสริมสร้างด้านความปลอดภัยให้ผู้บริโภคในการตรวจสอบข้อมูลสินค้า การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability system) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล GS1 สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ อีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend