HEALTH

สธ.บรรจุข้าราชการด่านหน้าโควิด-19 พร้อมดีเดย์รอบแรก 29 มิ.ย. 63

กระทรวงสาธารณสุข บรรจุข้าราชการใหม่ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคโควิด-19 รอบแรกในกลุ่มบุคลากรผู้ให้บริการด่านหน้า ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และจะบรรจุรอบต่อไปในเดือนกันยายน 2563

วันนี้ (19 มิ.ย. 63) ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นประธานการประชุม อกพ. กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาการบรรจุข้าราชการใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกท่าน เห็นความสำคัญของบุคลากรสาธารณสุข จึงได้จัดสรรตำแหน่งให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อสู้กับสถานการณ์โรคโควิด-19

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า ที่ประชุมวันนี้ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การบรรจุข้าราชการตามที่ ครม. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนด ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้างาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานโควิด-19 โดยบรรจุรอบแรกในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และจะทยอยบรรจุให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบต่อไปในเดือนกันยายน 2563

“ได้มอบกองบริหารทรัพยากรบุคคลให้สื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรว่า การจัดสรรครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพ. และ คปร.กำหนด และมอบให้อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ทุกเขตสุขภาพ กำกับติดตามการจัดสรรให้มีความเป็นธรรม เนื่องจากตำแหน่งที่ได้รับครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษจากการต่อสู้สถานการณ์โรคโควิด-19 ในส่วนบุคลากรที่ยังไม่ได้รับการบรรจุจะหารือกับ กพ. และคปร. เพื่อพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป” ดร.สาธิตกล่าว

Related Posts

Send this to a friend