HEALTH

คลินิกกัญชา รับยากัญชาฟรี! 6-17 ม.ค. ทั้งยาแผนไทยเข้าตำรับกัญชา-น้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา จองผ่านแอพ Dr.Ganja in TTM

น.พ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่ากรมการแพทย์แผนไทย จะดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ฟรี ทั้งการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน และแพทย์แผนปัจจุบัน มาผสมผสานในการรักษาเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 6-17 มกราคม 2563 นี้ โดยต้องจองคิวผ่านทางแอพลิเคชั่น และสามารถรับได้วันละ 300 รายเท่านั้น

ในขณะนี้การปลูกกัญชา ได้ดำเนินการโดยการแสวงหาความร่วมมือ กันไม่มีการซื้อขาย ต่อไปถ้าทำมากกว่านี้จะมีการซื้อขายจากองค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน ซึ่งจะทำให้กรมการแพทย์แผนไทย สามารถผลิตยาที่มีส่วนผสมกัญชาได้ครบ 16 ตำรับ และขยายในโรงพยาบาลได้มากขึ้น โดยขณะนี้เราผลิตได้แพร่หลาย 2 ตำรับ นำมาผลิตใช้ได้จริง 4 ตำรับ กำลังจะเพิ่มเป็น 6 ตำรับ ในเดือนมกราคมนี้ ส่วนอีกตำรับเป็นของหมอพื้นบ้านคือตำรับอาจารย์เดชา (ศิริภัทร) ถ้าทดลองแล้วได้ผลจริง ก็จะมีการรายงานให้กับคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษแห่งชาติ แล้วได้รับการอนุมัติ จะสามารถนำมาใช้ได้มากกว่า 20 โรงพยาบาล”

น.พ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ในส่วนของข้อกฎหมายที่กำหนดให้การจ่ายยา 16 ตำรับที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมให้เฉพาะแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนปัจจุบันสั่งจ่ายไม่ได้นั้น อธิบดีกรมการแพทย์ฯ ยอมรับว่า ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ให้เฉพาะแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์เท่านั้น ที่เป็นผู้สั่งจ่ายยาดังกล่าวได้ ส่วนถ้าจะให้แพทย์แผนปัจจุบันสั่งจ่ายนั้น จะต้องให้คณะกรรมการยาเสพติดให้โทษแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม เช่นเดียวกับน้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา เมื่อวิจัยพบว่ามีผลดี คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษจะเป็นผู้พิจารณาว่ามีใครจะสั่งใช้ได้บ้าง

แพทย์หญิงภาวิณี อ่อนมุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลฯ มีความมั่นใจเป็นอย่างมากในการใช้ยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมในการรักษาโรค เนื่องจากตำรับยาที่คัดสรรมาเป็นตำรับยาที่ผ่านประสบการณ์ใช้ตั้งแต่อดีตอยู่แล้ว แต่ช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่สามารถผลิตยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมได้เนื่องจากยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่ทั้งนี้ด้วยตัวสรรพคุณที่แพทย์แผนไทยระบุไว้ที่จะช่วยบรรเทาหรือรักษาอาการต่างๆ ตามสรรพคุณที่ได้ระบุไว้

แพทย์หญิงภาวิณี อ่อนมุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

สำหรับการเลือกใช้กัญชาเพื่อรักษาทางการแพทย์จะใช้รักษาตามอาการ และตามเกณฑ์ข้อกำหนด เงื่อนไขขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาว่าตรงกับยาที่ได้เตรียมไว้ในการรักษาโรคหรือไม่ และทางโรงพยาบาลฯ มีความตั้งใจที่จะจ่ายยาที่ผลิตจากกัญชาให้กับคนไข้ แต่ขอให้อาการและโรคตรงกับยาที่ได้เตรียมไว้ ซึ่งจะส่งผลให้ตัวยาใช้ได้เกิดประโยชน์และเห็นผลในการรักษามากที่สุด

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ยังพบปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง คือ
1. การเข้าถึงระบบการบริการทางการแพทย์แผนไทย ที่ค่อนข้างมีการจำกัดวันและเวลา ในการบริการ
2. การเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงของอาการผู้ป่วยและยาที่ใช้ในการรักษาอาการต่างๆ
3. ตำรับยาแผนไทยยังไม่สามารถผลิตได้ครบทั้ง 16 ตำรับ เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตยังไม่เพียงพอ

Related Posts

Send this to a friend