WORLD

ปธน.ฝรั่งเศส หนุนยกเว้นสิทธิบัตร ‘วัคซีนโควิด-19’

ปารีส – เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส กล่าวว่าเขาสนับสนุนข้อเสนอให้งดเว้นการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เพื่อกระตุ้นการผลิตและเร่งรัดแผนฉีดวัคซีนในทั่วโลก เพื่อยุติการแพร่ระบาด

“ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการเปิดกว้างทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เราต้องทำให้วัคซีนเป็นประโยชน์สาธารณะของโลก ซึ่งสิ่งที่ทำให้แผนฉีดวัคซีนในปัจจุบันไม่ราบรื่นคือการถ่ายโอนเทคโนโลยีและกำลังการผลิต” มาครงแถลงข่าว ณ พิธีเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนใหญ่ที่สุดของประเทศที่ปอร์ตเตอ เดอ แวร์ซาย ในกรุงปารีส

มาครงย้ำว่าแผนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก โดยในระยะสั้นเรื่องนี้จะทำให้เราฉีดวัคซีนแก่ประชาชนได้ ส่วนเรื่องสำคัญอันดับสองคือการผลิตวัคซีนโดยร่วมมือกับกลุ่มประเทศยากจนที่สุด

มาครงประกาศว่าผู้ใหญ่ทุกช่วงวัยและทุกคนในฝรั่งเศส จะสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. เป็นต้นไป หากมีปริมาณวัคซีนเพียงพอ พร้อมระบุว่าไม่ต้องการให้วัคซีนสูญเปล่าแม้แต่โดสเดียว

นอกจากนั้น ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปจะสามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสแรกได้ตั้งแต่วันจันทร์ (10 พ.ค.) เป็นต้นไป เร็วกว่ากำหนดการเดิมซึ่งอยู่ที่วันที่ 15 พ.ค. โดยรัฐบาลตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับประชาชน 20 ล้านคน ภายในกลางเดือนพฤษภาคมนี้

กระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศส ระบุว่าหากนับจนถึงวันพุธ (5 พ.ค. 64) ประชาชน 16.76 ล้านคนในฝรั่งเศส หรือร้อยละ 31.9 ของจำนวนประชากรผู้ใหญ่ทั้งหมด ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสแรกแล้วเป็นอย่างน้อย และ 7.14 ล้านคนได้รับครบทั้งสองโดสแล้ว

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว
แฟ้มภาพซินหัว : เอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ณ การประชุมสุดยอดสหภาพยุโรป ในกรุงบรัสเซลล์ของเบลเยียม วันที่ 10 ธ.ค. 2020

Related Posts

Send this to a friend