ECONOMY

สิทธิ GSP ไทยค้างอยู่ในคองเกรส ‘ทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน’ เดินหน้าผลักดัน สส.-สว.สหรัฐฯ พิจารณาต่ออายุ

สิทธิ GSP ไทยค้างอยู่ในคองเกรส ‘ทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน’ เดินหน้าผลักดัน สส.-สว.สหรัฐฯ พิจารณาต่ออายุให้ไทย แนะเอกชนปรับการผลิต-ดูแลสิทธิแรงงาน

นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสิทธิของไทยในระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preference: GSP) ของสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าร่วมประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

นายธานี ยืนยันว่า รัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับ GSP จึงติดตามและผลักดันมาโดยตลอด ร่วมกับประเทศหุ้นส่วน GSP กว่า 40 ประเทศ ซึ่งมีความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตประเทศหุ้นส่วน GSP ในกรุงวอชิงตันด้วย โดยเอกอัครราชทูตไทย และเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา เป็นประธานร่วม เพื่อให้ได้รับการต่ออายุในสภาคองเกรส ทั้งยังเคยทำหนังสือถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และวุฒิสมาชิก (สว.) ให้มีการต่ออายุมาแล้ว

นายธานี เปิดเผยว่า ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับระเบียบวาระการต่ออายุ GSP แต่ยังติดในเชิงเทคนิคในบางเรื่อง จึงอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งเป็นไปตามวาระของสภาผู้แทนราษฎร 2 ปี และวาระของวุฒิสภา 6 ปี และไม่มีกรอบเวลาชัดเจน แม้ยังไม่ใช่เรื่องความสนใจสูงสุด เพราะฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐอเมริกามีเรื่องเร่งด่วนมากมาย แต่เป็นหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตไทยที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นที่สนใจ และเห็นประโยชน์ที่เรามีร่วมกันให้ได้

“GSP เป็นประโยชน์กับประเทศกำลังพัฒนา บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัทที่บริหารโดยผู้หญิง เป็นประโยชน์กับผู้นำเข้าของสหรัฐฯ เป็นประโยชน์กับผู้ผลิตกับผู้บริโภคในสหรัฐฯ ด้วย ทำให้แรงกดดันต่ำลงด้วย นี่เป็นประโยชน์ที่เรายกกับ สส. และ สว. ด้วย”

นายธานี ยอมรับว่า ประเด็นที่เป็นเงื่อนไขของสิทธิ GSP ของไทย เช่น แรงงาน และหมูเนื้อแดง เป็นประเด็นที่ติดขัด จึงอาจละไว้ก่อน ซึ่งไทยต้องแก้ไข หากมีการละเมิดสิทธิแรงงานในประเทศไทย รวมถึงประเด็นพลังงานสีเขียว ซึ่งภาคเอกชนต้องคอยติดตามและปรับตัวตลอดเวลา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รายงานและเตรียมให้ภาคเอกชนปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตของไทยอยู่ตลอดเวลา

Related Posts

Send this to a friend