ECONOMY

กลุ่มธุรกิจ TCP เผยเชื่อมั่นต่อการประชุม APEC ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันนี้ (18 พ.ย. 65) นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP เผยมุมมองจากการเข้าร่วมประชุม APEC CEO Summit 2022 ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก และผู้ประกอบการไทยที่พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อน ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เชื่อมั่นหากทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ รวมถึงภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วม ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยได้

นายสราวุฒิ กล่าวว่า “APEC CEO Summit Thailand 2022 ที่ผ่านมาวันแรก ได้เห็นถึงมุมมองของผู้นำประเทศ ผู้นำองค์กรระดับโลก และผู้นำองค์กรของไทยในหลากหลายมิติ แต่ทุกมุมมองมีสิ่งที่คล้ายกันหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) การเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและทั่วถึง (Inclusive Growth) ทั้งนี้หนทางที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงได้ ต้องเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ ระหว่างเขตเศรษฐกิจ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่จะต้องพัฒนาให้มากขึ้น

สำหรับประเทศไทย ผมเชื่อมั่นว่าภาพผู้นำระดับโลก เดินทางมาประชุมร่วมกัน และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทย จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้กับประเทศ แสดงให้นานาชาติเห็นถึงความพร้อมของไทย ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว และการลงทุนจากทุกประเทศ หลังจากผ่านวิกฤตโควิด-19 ซึ่งจะนำไปสู่เศรษฐกิจที่ดี และเข้มแข็งขึ้นของประเทศไทย ภายใต้โมเดล BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวที่ขับเคลื่อนโดยรัฐบาลไทย

สำหรับแนวทางที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเพื่อยกระดับและผลักดัน ให้เกิดผลกระทบเชิงบวก ต่อความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้า สำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และข้อตกลงความสัมพันธ์หุ้นส่วนดิจิทัล (DEPA) ให้เชื่อมโยงกันสู่ความร่วมมือที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาคในอนาคต”

Related Posts

Send this to a friend