ECONOMY

งานวิจัย Oxford Economics เผย Airbnb มีส่วนสร้างรายได้กว่า 3 หมื่นล้านบาท

รายงานวิจัยจากอ็อกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ (Oxford Economics) เปิดเผยว่า Airbnb เป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยปี 2565 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Airbnb สร้างรายได้ 31,000 ล้านบาท ให้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ประเทศไทย รวมถึงช่วยส่งเสริมการจ้างงานในไทยเกือบ 56,500 ตำแหน่ง คิดเป็น 1.7% ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อจีดีพี

รายงานยังพบอีกว่า ในปี 2565 นักเดินทาง Airbnb มีการใช้จ่ายในประเทศไทยเกือบ 41,000 ล้านบาท สร้างรายได้ในธุรกิจร้านอาหาร ร้านค้าปลีก การเดินทาง และที่พัก เป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 500 % จากปี 2564 โดยค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางของผู้เข้าพัก Airbnb เฉลี่ยที่ 34,000 บาท ต่อทริป

เจมส์ แลมเบิร์ต ผู้อำนวยการด้านที่ปรึกษาเศรษฐกิจในเอเชีย อ็อกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ กล่าวว่า Airbnb มีบทบาทสำคัญในการรับมือและฟื้นฟูการเดินทางและการท่องเที่ยวของประเทศไทย ปรับเปลี่ยนกระแสการเดินทางรูปแบบใหม่ซึ่งรวมถึงการท่องเที่ยวกระจายตัวออกสู่ชุมชนต่าง ๆ ในชนบทมากขึ้น ตลอดจนการเดินทางเข้าพักระยะยาวเพิ่มขึ้น เช่น ปรากฏการณ์ที่ผู้คนใช้ชีวิตและทำงานได้จากทุกที่ (Live and Work Anywhere)

“นักเดินทางท้องถิ่นเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยนักเดินทางไทยเห็นว่าการท่องเที่ยวในประเทศสามารถทดแทนการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในวันหยุดได้ การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวและการเดินทางภูมิภาคต่าง ๆ จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวมีการกระจายตัวมากขึ้นในพื้นที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกจุดหมายปลายทางยอดนิยม” เจมส์ แลมเบิร์ต กล่าว

มิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ฮ่องกง และไต้หวันของ Airbnb กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ต่อจีดีพีและการจ้างงานที่ขับเคลื่อนโดยการเดินทางกับ Airbnb ในประเทศไทย ช่วยสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นให้เติบโตขึ้น อาทิ ร้านค้า ร้านอาหาร บาร์ และคาเฟ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญที่ทำให้นักเดินทางเชื่อมต่อกับชุมชน และช่วยสร้างงานให้กับชุมชน

นอกจากนี้ รายงานวิจัยพบการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการเดินทางตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือ การพำนักระยะยาวที่ได้รับการสนับสนุนจากการทำงานที่ยืดหยุ่น และการท่องเที่ยวที่กระจายตัวออกนอกเขตเมืองมากขึ้น อีกทั้งยังพบว่าอเมริกาเป็นตลาดนักเดินทางขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คิดเป็น 14% ของผู้เข้าพักต่างชาติทั้งหมดของ Airbnb โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าพักระยะยาว (การเข้าพัก 28 คืนขึ้นไป) คิดเป็น 35.6% ของจำนวนคืนของการจองที่พักทั้งหมดในประเทศไทยปี 2565 เพิ่มขึ้น 13.9% จากปี 2562

จากรายงานยังระบุว่า Airbnb ช่วยกระจายผลประโยชน์จากการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่นอกจังหวัดหลัก ๆ อย่างกรุงเทพฯ และภูเก็ต เนื่องจากนักเดินทาง Airbnb ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เกาะสมุย พัทยา และกระบี่ ในช่วงระหว่างปี 2563-2565 ทั้งนี้ นักท่องเที่ยว Airbnb บนเกาะสมุยมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 12% ในปี 2565

Related Posts

Send this to a friend