CRIME

จ.อุบลราชธานี เปิด “ยุทธการหลักชัย 65” ยึดยาบ้ากว่า 4 หมื่นเม็ด

วันนี้ (31 ส.ค. 65) นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการปฎิบัติงานตามแผนยุทธการหลักชัย 65 ที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการในช่วงวันที่ 15 – 29 สิงหาคม 2565 เพื่อป้องกันปราบยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดนไทย-ลาว ริมฝั่งแม่น้ำโขง ด้าน อ.เขมราฐ อ.นาตาล และ อ.โพธิ์ไทร

จากภารกิจที่ฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจในพื้นที่ ได้วางกำลังซุ่มสกัดการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวลำน้ำโขง มีการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีการจัดกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เดินเท้าลาดตระเวน ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ชุดมวลชนสัมพันธ์ปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ 56 คดี ผู้ต้องหา 53 ราย

บางเป็น จับกุม-ตรวจยึดคดียาเสพติด 50 คดี ผู้ต้องหา 47 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า 43,007 เม็ด ยึดรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน และโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง , คดีหลบหนีเข้าเมือง 4 คดี ผู้ต้องหา 4 ราย , คดีสินค้าหนีภาษี 2 คดี ผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลางบุหรี่ต่างประเทศซึ่งยังมิได้เสียภาษีจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่กำลังเตรียมลำเลียงส่งข้ามแม่น้ำโขงไปประเทศเพื่อนบ้านได้อีกจำนวน 3 คัน

Related Posts

Send this to a friend