CRIME

รองผบ.ตร. หารือ FANC ร่วมแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ

รองผบ.ตร. ร่วมหารือ FANC เพื่อแสวงหาความร่วมมือในแก้ไขปัญหา ค้ามนุษย์-อาชญากรรมข้ามชาติ หวังรัฐบาลสหรัฐ พิจารณายกลำดับ TIP Report ของประเทศไทย

วันนี้ (31 ม.ค. 66) เวลา 14:00 น. พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการแสวงหาความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรม ต่างประเทศประจำประเทศไทย (Foreign Anti-Narcotics and Crime Community of Thailand : FANC) โดยให้ความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินการค้ามนุษย์ (TIP Report) ในหัวข้อ รูปแบบการค้ามนุษย์ในปีปัจจุบัน ทั้งในสถิติคดี ค้ามนุษย์ และค้าประมง ความสำเร็จการดำเนินคดีในแต่ละชั้น (ตำรวจ ศาล อัยการ) การดำเนินคดีเจ้าที่รัฐ สถิติ คดีค้าแรงงานในภาคประมง และผลสําเร็จการดำเนินคดีระหว่างประเทศ

ขณะที่หน่วยงานต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมต่างประเทศประจำประเทศไทย (Foreign Anti-Narcotics and Crime Community of Thailand : FANC) กล่าวให้ความเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ สถานการณ์ การค้ามนุษย์ในปัจจุบันหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ การเปลี่ยนแปลงทางด้านการบังคับใช้ กฎหมายในระดับนานาชาติ ความขัดข้องและข้อเสนอแนะในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมต่างประเทศประจำประเทศไทย (Foreign Anti-Narcotics and Crime Community of Thailand : FANC) หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ได้แก่ สำนักงาน อัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสอบสวน คดีพิเศษ (DSI) สมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงาน NGOs ทำงานร่วมกันในด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภายหลังการประชุม พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยระบุว่า ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการทำงานในเชิงรุก ซึ่งได้เชิญหน่วยงานที่ต่อต้านยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติในต่างประเทศเข้าร่วมหารือ ทั้งนี้การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติจะจับกุมให้ได้ทั้งหมดนั้น ไม่สามารถจับกุมภายในประเทศอย่างเดียวได้ ต้องจับทั้งใน และนอกประเทศ

ประเด็นสำคัญของวันนี้ จะมีการพูดคุยร่วมกัน เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการดำเนินคดีความผิดกับกลุ่มผู้ต้องหาที่อยู่นอกประเทศ ซึ่งในขณะนี้ เรามีการออกหมายแดง หรือ Red Notice Interpol เป็นจำนวนมาก โดยจำนวนผู้ต้องหาบางส่วนก็ทราบพิกัด รวมทั้งเรากำลังจะกวาดผู้ต้องหาที่อยู่ต่างแดนมาดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมายไทย ซึ่งวันนี้จะนำเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์เข้าที่ประชุม และจะทำให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาพิจารณาเกี่ยวกับ TIP Report อีกครั้งนึง

Related Posts

Send this to a friend