CRIME

ยึดเนื้อหมูเถื่อน ลักลอบเข้าไทยผ่านชายแดนกัมพูชา

วันนี้ (26 ธ.ค. 65) กรมศุลกากร ร่วมกับทหารพรานและกรมปศุสัตว์ ยึดเนื้อสุกรข้ามชายแดน ซุกโกดัง น้ำหนัก 1,142 กิโลกรัม รวมมูลค่า 137,040 บาท บริเวณพื้นที่บ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สืบเนื่องจาก กรมศุลกากรได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบนำเอาเนื้อสุกรที่ชำแหละแล้ว จากฝั่งประเทศกัมพูชาเข้ามาในประเทศ ทางแนวชายแดนไทยกัมพูชา ในพื้นที่บ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกรมทหารพรานที่ 13 และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ จ.สระแก้ว นำกำลังไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าว

พบชายชาวกัมพูชา 2 คน ขณะลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งบรรจุกระสอบ ทยอยนำเก็บในโกดังร้าง เจ้าหน้าที่จึงแสดงตนเพื่อขอตรวจค้น พบเนื้อสุกรแช่แข็งประมาณ 1,142 กิโลกรัม รวมมูลค่า 137,040 บาท ไม่ผ่านพิธีการทางด่านศุลกากร โดยชายชาวกัมพูชาให้การว่า ได้รับการว่าจ้างให้ขนเนื้อสุกรข้ามจากชายแดนกัมพูชามาฝั่งไทย โดยนำมาวางไว้บริเวณริมหนองน้ำติดชายแดนกัมพูชา และทยอยนำมาเก็บไว้ในโกดังร้าง

สำหรับสถิติการจับกุมการลักลอบนำเนื้อสุกรและชิ้นส่วนสุกรที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ช่วงเดือน ก.ค. 65 ถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งหมด 14 คดี รวม 174,832 กิโลกรัม มูลค่า 35,584,340 บาท

Related Posts

Send this to a friend