CRIME

มทร.อีสาน ฟันโทษให้ออก 15 รุ่นพี่รับน้องโหด ย้ำ คนละส่วนกับโทษทางคดีอาญา

วันนี้ (26 มี.ค. 65) รองศาสตราจารย์ โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนของคณะกรรมการปกครอง กรณีนักศึกษา ปวส. โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยนวัตกรรมอาชีพ จัดกิจกรรมรับน้องนอกสถานที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมไม่พึงประสงค์ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 65 ช่วงเวลา 18.00-23.00 น. ที่ทุ่งนาและไร่อ้อย บ้านโนนมะกอก ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

จากการสอบสวน พบว่า มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วม 67 คน โดยรุ่นพี่ปี 2 สั่งให้รุ่นน้องปี 1 ถอดเสื้อผ้า และให้หมอบคลาน ใช้ศีรษะปักพื้น ชกต่อย และใช้เท้าถีบยัน จนรุ่นน้องปี 1 ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เป็นความผิดตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักศึกษา และเป็นการฝ่าฝืนประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564 จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพรบ. ม.เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤติของนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมวคลอีสาน พ.ศ.2549 และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดกิจกรรมรับน้อง จึงออกคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการลงโทษวินัยนักศึกษา ดังนี้

นักศึกษารุ่นพี่ ปวส.ปี 2 จำนวน 15 ราย ผู้ร่วมการฝ่าฝืน วางแผน สั่งการ ควบคุมการดำเนินกิจกรรม ทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยการใช้ไม้ฟาด ชกต่อย และใช้เท้าถีบยัน เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต มีความผิดตามระเบียบ “มีโทษให้ออก”

ส่วนรุ่นพี่ปี 2 อีก 10 ราย สั่งลงโทษ ฐานมีส่วนร่วมในการวางแผน สั่งการควบคุมการดำเนินกิจกรรมให้รุ่นน้องปี 1 ถอดเสื้อผ้า หมอบ คลาน และใช้ศีรษะปักพื้น เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ลงโทษให้ผลการสอบของภาคการศึกษานั้นเป็น “โฆษะ” โดยให้บันทึกผลการศึกษาเป็น “W”

นักศึกษารุ่นพี่ปี 2 ที่เหลืออีก 5 ราย มีความผิดฐานเป็นผู้ที่ทราบว่าจะมีการจัดกิจกรรม ตั้งแต่การวางแผน การนัดหมาย การเดินทาง ตลอดจนดำเนินกิจกรรมจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งที่ทราบกิจกรรมดังกล่าวขัดต่อประกาศมหาวิทยาลัยฯ แต่กลับไม่ได้ห้ามปรามหรือแจ้งอาจารย์ หรือผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อเข้าระงับเหตุ เป็นการร่วมกันสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม ให้ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน พร้อมแจ้งผู้ปกครองให้ทราบ

นอกจากนี้ยังสั่งลงโทษนักศึกษาปี 1 จำนวน 37 ราย ฐานความผิดมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมไม่พึงประสงค์ เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องอันเป็นการขัดต่อประกาศของมหาวิทยาลัย ให้ลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน พร้อมแจ้งผู้ปกครองให้ทราบ โดยนักศึกษาที่มีบทลงโทษ สามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน 15 วัน ขณะที่คำสั่งลงโทษ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 65

อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวเพิ่มเติมถึงบทลงโทษจากทางมหาวิทยาลัยฯ ว่า เป็นคนละส่วนกับโทษทางอาญา โดยบทลงโทษให้ออกสำหรับรุ่นพี่ 15 คน ทุกคนจะต้องมาเขียนใบลาออก โดยยังสามารถนำผลการเรียนของปี 1 ไปใช้สมัครเข้าเรียนต่อได้ ถือเป็นโทษขั้นสูงใกล้เคียงกับไล่ออก แต่ยังเปิดช่องให้มีอนาคตทางการศึกษาต่อได้

ส่วนโทษทางคดีอาญา ตำรวจแจ้งข้อหารุ่นพี่กลุ่มนี้ 7 คน ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย โดยทั้งหมดรับสารภาพว่ามีการถูกเนื้อต้องตัวรุ่นน้องจนถึงแก่ความตาย ซึ่งโทษในคดีอาญา อาจรุนแรงถึงขั้นตัดสินอนาคตของทั้ง 7 คน

Related Posts

Send this to a friend