CRIME

ป.ป.ช. พาสำรวจพื้นที่เอกชนในจังหวัดนครราชสีมา พบการรุกล้ำที่ดิน ส.ป.ก. เกือบ 200 ไร่

วันนี้ (22 ก.พ. 66) เวลา 09:00 น. ที่โรงแรมลาโค่ เขาใหญ่ โฮเทล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาภารกิจงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในคดี “การรังวัดแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ โดยนำที่ดินนอกหลักฐาน ซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และทำให้ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม และทับเขตป่าไม้ถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ”

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า พื้นที่ที่ได้พาสื่อมวลชนมาลงพื้นที่ ถือเป็นกรณีศึกษาที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีที่ดินส่วนหนึ่ง เป็นที่ดินไม่มีหลักฐาน จำนวนกว่า 189 ไร่ จากเดิมกว่า 2,304 ไร่ รวมทั้งมีการออกเอกสารสิทธิ์เกินกว่าสิทธิที่สามารถครอบครองอยู่เดิม ซึ่งต้องมีการไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่า ที่ดินที่รุกล้ำเกินไปนั้น เป็นที่ดินของป่าหรือ ส.ป.ก. หรือไม่ ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่า ยังเป็นพื้นที่รกร้าง ยังไม่มีการใช้ประโยชน์แต่อย่างใด และหลังจากมีการพิจารณาไปแล้ว เจ้าของที่ดินก็ยินยอมคืนสิทธิ์การครอบครอง นอกจากนี้ยังมีที่ดินบางแปลงที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวด้วยหรือไม่ นายนิวัติไชย ระบุว่า เบื้องต้นจากการตรวจสอบ พบเจ้าหน้าที่มีการรังวัดที่ดินใหม่ และขยายพื้นที่เกินกว่าเจ้าของที่ดินครอบครองจริง และจะมีการตรวจสอบต่อไปว่า มีใครเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ส่วนที่จะมีนักการเมืองเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นั้น จะต้องไปดูตามข้อเท็จจริงอีกครั้ง เพราะต้องตรวจสอบว่าเป็นนักการเมืองขณะที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ด้วยหรือไม่

ส่วนพื้นที่ที่มีการรุกล้ำ ส่วนใหญ่เป็นของหน่วยงานไหน นายนิวัติไชย กล่าวว่า ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของ ส.ป.ก. คือ ที่ดินของรัฐที่มีการประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้เป็นที่ดินเวนคืน โดยจะนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ยากไร้ ได้นำไปเป็นพื้นที่ทำกิน

อย่างไรก็ตาม ในคดีดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิด และส่งสำนวนคดี ไปให้ชั้นอัยการพิจารณาแล้วเรียบร้อย

Related Posts

Send this to a friend