CRIME

รอง ผบ.ตร.กำชับตำรวจในสังกัด เพิ่มการสืบสวนหาข่าวออนไลน์ สกัดการมั่วสุมรวมตัว เสี่ยงแพร่โควิด

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือสั่งการถึงผู้บัญชาการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำชับการปฏิบัติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยสั่งการให้ตำรวจออกกวดขันตรวจตราให้เป็นไปตามข้อกำหนด ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 20)

เน้นออกตรวจพื้นที่ในเวลากลางคืน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ โดยเฉพาะการตรวจบริเวณจุดเสี่ยงและห้วงเวลาเสี่ยง ด้วยการทำงานเชิงรุก โดยการออกประชาสัมพันธ์ หากพบการฝ่าฝืนให้ใช้การตักเตือนก่อน แล้วบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนอย่างรอบคอบ และรัดกุม ให้ชะลอการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ และกวดขันวินัยจราจรในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ส่วนจุดตรวจป้องกันอาชญากรรม จุดสกัดกั้นยาเสพติด และจุดสกัดกั้นตามแนวชายแดน ให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ยังพบมีบางพื้นที่ มั่วสุมหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค จึงให้แต่ละหน่วย จัดตั้งทีมกฎหมาย ศึกษาข้อกฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด และให้เพิ่มการสืบสวนหาข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์ และสืบสวนทางกายภาพ รวมถึง รับแจ้งเบาะแสจากประชาชน ให้ทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่รวมตัวกันมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น มั่วสุมเสพยาเสพติด เล่นการพนัน ดื่มสุรา ตามโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นต์ หอพัก ห้องเช่า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน ยับยั้ง และสืบสวนจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ขอให้ข้าราชการตำรวจประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หลีกเลี่ยงการขับรถตอนที่ไม่เหมาะสม เช่น มั่วสุมดื่มสุราหรือเข้าไปในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้ง งดจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์งานรื่นเริง เว้นแต่เป็นการจัดพิธีตามประเพณีนิยม และมีมาตรการป้องกันโรคเพียงพอ

Related Posts