CRIME

ราชทัณฑ์ไล่ออก 4 ผู้คุมเรือนจำ หลังพบเรียกรับผลประโยชน์-ทำร้ายผู้ต้องขัง

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ว่า ที่ประชุมมีมติไล่ออกเจ้าหน้าที่เรือนจำ 4 นาย จากการกระทำผิดใน 2 กรณี

กรณีแรก เป็นการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องขังและญาติ โดยเจ้าหน้าที่รายนี้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่พักการลงโทษ แต่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องขังและญาติ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องขัง ส่วนอีกกรณี ที่ประชุมมีมติไล่ออกเจ้าหน้าที่พร้อมกัน 3 คน จากพฤติการณ์ร่วมกันทำร้ายผู้ต้องขัง เป็นเหตุให้ผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพิ่มเติมว่า ทั้ง 2 กรณี ยังไม่ใช่ผลสรุปการลงโทษเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางนครปฐม ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือให้นักโทษ 9 คน หลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราว มทบ.11 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา เนื่องจากเรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ แต่ขอยืนยันว่า ทุกกรณี หากพบมีเจ้าหน้าที่รายใดที่มีพฤติการณ์หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรมราชทัณฑ์จะพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องออกจากราชการไว้ก่อน หากพบว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ถูกกล่าวหา ก็จะพิจารณาโทษสถานหนักต่อไป

Related Posts

Send this to a friend