CRIME

“เมาแล้วขับ” ยังครองแชมป์อุบัติเหตุสงกรานต์ 65 คุมประพฤติแล้ว 5,404 คดี มากสุดที่ “สุรินทร์”

วันนี้ (16 เม.ย. 65) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยสถิติที่ศาลสั่งคุมความประพฤติตลอด 5 วัน ของช่วง 7 วันอันตราย มีทั้งสิ้น 5,404 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 4,774 คดี คิดเป็นร้อยละ 88.34 , คดีขับเสพ 611 คดี คิดเป็นร้อยละ 11.31 และ คดีขับรถประมาท 19 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.35 โดยจังหวัดสุรินทร์มีคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 313 คดี รองลงมาคือบุรีรัมย์ 284 คดี และกรุงเทพมหานคร 251 คดีซึ่งเมื่อเทียบสถิติคดีเข้าสู่คุมประพฤติวันที่ 5 ของช่วง 7 วันอันตรายปี 2564 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา เพิ่มขึ้น 302 คดี คิดเป็นร้อยละ 15.5

Related Posts

Send this to a friend