CRIME

บช.น. ขอความร่วมมือสื่อมวลชน เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

บช.น. ขอความร่วมมือสื่อมวลชน เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานและสวมเครื่องหมายสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อมวลชนที่ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดโดยเคร่งครัด

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะที่เกิดความไม่สงบ
โดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ สวมใส่เครื่องหมายบอกฝ่าย(ปลอกแขนสื่อมวลชน) และขอความร่วมมือสื่อมวลชนอยู่ในเขตพื้นที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บัญชาการเหตุการณ์ หรือเจ้าหน้าที่ณ จุดนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด

Related Posts

Send this to a friend