CRIME

บก.ปคบ. ค้นโกดังย่านองครักษ์ ลอบเก็บ วัตถุอันตราย พบสารเคมีรวม 71 ตัน

บก.ปคบ. ค้นโกดังย่านองครักษ์ ลอบเก็บวัตถุอันตราย พบสารกำจัดวัชพืช – กำจัดแมลง และปุ๋ยสูตรต่างๆ รวม 71 ตัน

วันนี้ (13 ม.ค. 65) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ร่วมตรวจสอบโกดังไม่มีเลขที่หลังร้านรักเกษตร เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 2 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ใกล้ธนาคารออมสิน สาขาองครักษ์ จับกุมนายไกรสม (สงวนนามสกุล) อายุ 58 ปี เจ้าของโกดัง

จากการตรวจสอบ พบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย สารกำจัดวัชพืช พาราควอต จำนวน 10 แกลลอน สารกำจัดแมลง ชื่อ เมอเซีย ตราเงาะป่า  86 ขวด ชื่อคีฟอล์ย 144 ขวด สารกำจัดปูนา พาริดอน 384 กระป๋องรีดอลแค๊ป 271 กล่อง สารกำจัดแมลงศัตรูพืช เอ็นโดซัลแฟนฯ 122 ขวด สารกำจัดวัชพืช ไกลโฟเซต 115 แกลลอน คัทรูท 572 แกลลอน และปุ๋ยสูตรต่างๆ รวม 71 ตัน 

โดยกล่าวหาว่ามีวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ไว้ในครอบครอง โดยผิดกฎหมาย ตามมาตรา 43 , 74 แห่งพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม มาตรา 23 , 73 แห่งพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, มีไว้ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งมีวัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนไว้ ตามมาตรา 45(4), 38 แห่ง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, ขายปุ๋ยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม ม. 12, 53 แห่ง พ.ร.บ. ปุ๋ย 2518 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, ขายเมล็ดพันธุ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม ม.14, 56 แห่ง พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Related Posts

Send this to a friend