CRIME

ตร.สั่งปราบบุหรี่ไฟฟ้าเด็ดขาด โดยเฉพาะรอบโรงเรียน-สถานศึกษา

ตร.สั่งปราบบุหรี่ไฟฟ้าเด็ดขาด โดยเฉพาะรอบโรงเรียนและสถานศึกษา พร้อมเร่งจับกุมร้านจำหน่ายทั่วประเทศ ชี้ มีไว้ในครอบครอง โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี

วันนี้ (12 มี.ค. 67) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 2) รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม เปิดเผยว่า กำชับให้พื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาต้องปลอดจากบุรี่ไฟฟ้า ด้วยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย มีช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์ที่สามารถซื้อขายง่าย รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า โดยให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

พล.ต.ท.นิรันดร กล่าวอีกว่า พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่กวดขันจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด และมอบหมายให้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. (ปป) และตน ประชุมขับเคลื่อนมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รอง ผบช.น., รอง ผบช.ภ. 1-9, รอง ผบช.สอท., รอง บช.ก. และ ผบก.ปคบ. พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ต.อ.ประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมกาคุ้มครองผู้บริโภค

การประชุมได้ชี้แจงข้อกฎหมาย ฐานความผิดของผู้ลักลอบนำเข้า ผู้จำหน่าย และผู้ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า ตลอดจนกำหนด แนวทางการสืบสวนจับกุม รวมถึงมาตรการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ประธานการประชุม สั่งการให้ทุกหน่วยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังดังนี้

1.ให้ทุก สน. และ สภ. สืบสวนจับกุมร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่โดยรอบโรงเรียน และสถานศึกษาทุกแห่ง ทำให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ไฟฟ้า

2.ให้ทุกหน่วยนำข้อมูลร้านค้าบุหรี่ไฟฟ้าเป้าหมาย ซึ่งมีทั้งร้านจำหน่ายที่มีหน้าร้านและจำหน่ายช่องทางออนไลน์ โดยข้อมูลเป้าหมายดังกล่าวเป็นข้อมูลทั่วประเทศ จึงให้ทุกกองบัญชาการนำข้อมูลมากำหนดเป้าหมายในการเข้าตรวจค้นจับกุม โดยทุกกองบัญชาการจะต้องมีผลการจับกุมที่เป็นรูปธรรม

3.ให้ บก.ปคบ. และ บช.สอท. รับผิดชอบสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดรายใหญ่ โดยเฉพาะการจำหน่ายช่องทางออนไลน์ ที่เป็นเครือข่ายระดับประเทศ เตัดวงจรการกระจายสินค้าไปยังร้านค้ารายย่อย

4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้อกฎหมาย ความผิดและอัตราโทษที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า และอันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของทุกสถานีตำรวจ ต้องเข้าไปให้ความรู้แก่ชุมชน โรงเรียน หรือสถานศึกษาเพิ่มเติม ความรู้ในข้อกฎหมาย และอันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้าแทบทุกชนิดมีส่วนผสมของนิโคตินซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย นอกจากนี้ การมีไว้ในครอบครองอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 โทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคาของซึ่งรวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจำทั้งปรับ และการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเขตปลอดบุหรี่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีโทษปรับทางพินัยไม่เกิน 5,000 บาท

Related Posts

Send this to a friend