CRIME

ป่าไม้ แจ้งจับพี่สาว “ทิดสมปอง” ฐานรุกป่าสงวนฯ กว่า 26 ไร่

กรณีสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบที่ดินของครอบครัวนายสมปอง นครไธสง ว่า มีบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าซำผักหนาม บ้านน้ำผุหินลาด หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เพิ่มเติมหรือไม่ ล่าสุด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8 (นครราชสีมา) ได้ตรวจสอบพื้นที่ตามข้อร้องเรียน 4 กลุ่ม จำนวน 17 แปลง เนื้อที่ 170-1-63 ไร่ ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 แปลงที่ดินที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย คทช. 6 แปลง เนื้อที่ 95-0-76 ไร่
กลุ่มที่ 2 แปลงที่ดินดำเนินคดีตามกฎหมาย 1 แปลง เนื้อที่ 21-1-17 ไร่
กลุ่มที่ 3 แปลงที่ดินที่อยู่ในเขตดำเนินการ สปก. 1 แปลง เนื้อที่ 6-1-49 ไร่
กลุ่มที่ 4 แปลงที่ดินที่อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานเอกสารและพยานบุคคล 9 แปลง เนื้อที่ 47-2-21 ไร่

จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบความเชื่อมโยงการถือครองที่ดินของนายสมปอง นครไธสง และเครือญาติ โดยในชั้นต้น ไม่ปรากฏชื่อนายสมปองถือครองที่ดิน แต่ตรวจสอบพบรายชื่อเครือญาติถือครองที่ดินในกลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุก 26-2-55 ไร่ ทั้งสิ่งปลูกสร้างถาวร ประกอบด้วย บ้าน 1 หลัง โรงเรือนปศุสัตว์ 1 หลัง โรงเรือน 2 หลัง และยังพบการปลูกยางพารา ไผ่รวก ไม้ยืนต้น โดยมีแนวเสาปูนล้อมลวดหนาม 3 ด้าน

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงผลการตรวจสอบหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคอนสาร โดยพบว่า บริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้าง มีนางกิตติยา นามวัน (พี่สาวนายสมปอง) เป็นเจ้าของผู้ครอบครอง โดยแปลงที่ดินมีการเปลี่ยนมือจากเจ้าของเดิม 6 ราย มารวมเป็นแปลงเดียวกัน เมื่อสำรวจรวมพบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีการครอบครองเกิน 25 ไร่ มีลักษณะเข้าข่ายนายทุน ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54, 55, 72 และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14, 31 จึงได้มอบหมายให้นายสาโรจน์ บุญพร้อม หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.4 (คอนสาร) เป็นผู้กล่าวโทษและนำเรื่องส่งพนักงานสอบสวน สภ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ดำเนินคดีตามกฎหมาย

Related Posts

Send this to a friend