CRIME

เสนอเพิ่มโทษลอบนำเข้ากัญชา หลังสถิติตรวจยึดรอบปี มากกว่า 13 ตัน

วันนี้ (2 ก.ค. 65) พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (ผบ.นรข.) เปิดเผยว่า หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง มีกองบัญชาการตั้งอยู่พื้นที่ จ.นครพนม ดูแลพื้นที่ชายแดนจากจังหวัดเชียงรายถึงอึบลราชธานี โดยมีแม่น้ำโขงกั้นกับประเทศเพื่อนบ้าน

แม้จะมีมาตรการเข้มงวด แต่ที่ผ่านมาพบว่า มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากรัฐบาลปลดล็อก ทำให้ขบวนการค้ากัญชาข้ามชาติลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาตามแนวชายแดนมากขึ้น เพราะบทลงโทษทางกฎหมายไม่สูง คุ้มค่าที่จะเสี่ยง

ทั้งนี้ ปัจจุบันสามารถเอาผิดได้เพียง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 242 และ พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 รวมถึง พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ที่มีโทษปรับและจำคุกไม่กี่ปี ถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับมูลค่าของกลาง โดยจากข้อมูลการจับกุมกัญชานำเข้าตามแนวชายแดน พบว่า มูลค่าอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 1,000 – 2,000 บาท แต่เมื่อเข้าถึงฝั่งไทย มีราคาสูงขึ้นกว่าเท่าตัว ประมาณกิโลกรัมละ 4,000 – 5,000 บาท ขณะที่รอบปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดกัญชาในพื้นที่ชายแดน จ.นครพนมได้สูงกว่า 13 ตัน

ผบ.นรข. มองว่า หากรัฐบาลพิจารณาทบทวนบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด กรณีลักลอบนำเข้ากัญชาตามแนวชายแดน ให้ได้รับโทษหนักสุด จะช่วยลดปัญหานี้ลงได้ ควบคู่กับมาตรการเข้มตลอดแนวชายแดนจากเหนือถึงอีสาน

Related Posts

Send this to a friend