CRIME

ป.ป.ส.ส่งมอบกัญชาของกลาง 632 กก.ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนำไปใช้ในการแพทย์

ป.ป.ส. ส่งมอบของกลางกัญชาที่ได้รับการอนุญาตครอบครองจากคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 632 กิโลกรัมให้ นางสาวณัชชา เต็งเติมวงศ์ ผู้แทนจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัย

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัย ซึ่งการดำเนินการจะขอใช้ประโยชน์จากของกลางกัญชานั้น สามารถทำได้ตามเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานยื่นขอรับ เพียงแต่ขอให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่กำหนดไว้ ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานที่ได้ขอรับการสนับสนุนกัญชาแล้ว จำนวน 10 หน่วยงาน และมี 3 หน่วยงาน ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ได้แก่

1.โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร ขอรับการสนับสนุนของกลางกัญชา จำนวน 7 กิโลกรัม ซึ่งเป็นกัญชาที่สำนักงาน ป.ป.ส. ส่งตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน ชนิดโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และไม่พบการปนเปื้อน ดังนั้น จึงเป็นกัญชาที่มีวัตถุประสงค์เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลฯ จึงนำกัญชาดังกล่าวไปเพื่อใช้ในการผลิตเป็น 16 ตำรับยา ได้แก่ ยาศุขไสยาศน์ ยาทำลายพระสุเมรุ ยาทัพยาธิคุณ ยาแก้สันฑฆาต ยาไฟอาวุธ รวม 5 ตำรับยา สำหรับผู้ป่วย 1,600 ราย ให้ทันต่อความต้องการของสถานบริการของรัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าวในการรักษาโรค

2.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขอรับการสนับสนุนของกลางกัญชา จำนวน 662 กิโลกรัม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาได้มารับกัญชาไปแล้ว จำนวน 30 กิโลกรัม เพื่อนำไปทดลองสกัดและตรวจวิเคราะห์ก่อนว่าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่จะนำไปใช้ได้ ซึ่งทางโรงพยาบาลสามารถดำเนินการสกัดได้ด้วยวิธี Supercritical Fluid Extraction จึงขอรับส่วนที่เหลือ จำนวน 632 กิโลกรัมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำกัญชาดังกล่าวไปทำยาพัฒนาจากสมุนไพร (น้ำมันกัญชา) เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยการคำนวณปริมาณกัญชา จำนวน 662 กิโลกรัม จะได้น้ำมันกัญชาที่มีค่า THC ร้อยละ 5 บรรจุขวดละ 5 กรัม จำนวนถึง 127,104 ขวด ซึ่งสามารถจะรักษาผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอรับการสนับสนุนของกลางกัญชา จำนวน 10 กิโลกรัม เพื่อดำเนินการในโครงการวิจัย นำมาพัฒนายาต้นแบบใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคทันตกรรม และโรคพาร์กินสัน ซึ่งในช่วงแรกของการศึกษาวิจัย จะเริ่มจากการพัฒนาวิธีการสกัด และวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเฉพาะ เพื่อค้นหากระบวนการที่เหมาะสมในการสกัดและควบคุมคุณภาพ

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินการพิจารณาสนับสนุนกัญชาของกลาง ให้หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่มาขอใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม ให้ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งขอรับไว้และสำหรับ 2 หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโรและคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประสานเพื่อขอรับของกลางกัญชา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ต่อไป

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Send this to a friend