CRIME

“ตำรวจศาล” เริ่มปฏิบัติการแล้ว จับกุมจำเลยติด EM หนีประกันคดียาเสพติด

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า เจ้าพนักงานตำรวจศาล รุ่นที่ 1 เริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้ว โดยสามารถจับกุมตัวจำเลยตามหมายจับของศาลอาญา ได้จำนวน 2 ราย ในคดีความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหะสถานเวลากลางคืน และคดีเสพและมีเมทเอมเฟตามีนในครอบครอง ซึ่งก่อนหน้านี้ จำเลยทั้ง 2 ราย ได้หลบหนีระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว แต่ถูกควบคุมด้วยการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ EM

ในส่วนของผู้ต้องหาหรือจำเลย ที่ยังคงหลบหนีอยู่ในคดีอื่นๆ เจ้าพนักงานตำรวจศาลก็จะเร่งติดตามจับกุมต่อไป

สำหรับ “เจ้าพนักงานตำรวจศาล” หรือคอร์ทมาแชล (Court Marshal) จัดตั้งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยศาลยุติธรรม รุ่นที่ 1 มีจำนวน 35 คน เป็นชาย 28 นาย และหญิง 7 นาย ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน อาทิ ปปง. ปปส. ที่รับโอนมาจากสังกัดเดิม โดยได้ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนดและเข้าอบรมวิชาการ รวมทั้งทักษะภาคสนาม อย่างเข้มข้น

โดย “คอร์ทมาแชล” (Court Marshal) รุ่นที่ 1 ได้เริ่มรายงานตัวต่อเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และเข้าปฏิบัติงานวันแรก ที่ศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก เมื่อวันอังคารที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา

“ตำรวจศาล หรือคอร์ทมาแชล” จะปฏิบัติหน้าที่ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 5 ของ พ.ร.บ.เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ.2562 คือ 

  • รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาล
  • ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในบริเวณศาล
  • รักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งอาคารสถานที่และทรัพย์สิน
  • ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ในการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ จับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลแล้วหนีหรือจะหลบหนี

Related Posts

Send this to a friend