CHINA

ซินเจียงลงทุน 400 ล้านหยวน พัฒนาการศึกษาก่อนวัยเรียน

เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยปีนี้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาก่อนวัยเรียนกว่า 400 ล้านหยวน (ราว 2 พันล้านบาท)

เมื่อวันพุธ (8 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวเกี่ยวกับงบประมาณเพื่อการศึกษาก่อนวัยเรียนดังกล่าว ซึ่งถูกนำไปใช้กับการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลแห่งใหม่ รวมถึงปรับปรุงและขยับขยายโรงเรียนอนุบาลทั่วซินเจียง

“ซินเจียงเดินหน้าเพิ่มการลงทุนด้านการศึกษาและดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยการศึกษาก่อนวัยเรียนฟรี 3 ปี ครอบคลุมพื้นที่ชนบททั้งหมดของภูมิภาคแล้ว” เจ้าหน้าที่เสริม

ทั้งนี้ อัตราการรับสมัครเรียนของการศึกษาก่อนวัยเรียนในซินเจียงสูงเกินร้อยละ 98 เมื่อนับถึงสิ้นปี 2020 ซึ่งถือว่าสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

Related Posts

Send this to a friend