BANGKOK

‘ชัชชาติ’ ร่วมปั่นจักรยานกับเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์

‘ชัชชาติ’ ร่วมปั่นจักรยานกับเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ทดสอบเส้นทางจักรยานในเมือง นำปัญหามาปรับปรุงสร้างเมืองสะดวกปั่น

วันนี้ (29 พ.ย. 66) เวลา 09.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม Bike to talk กับ H.E. Mr. Remco van Wijngaarden เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย โดยมี Ms.Margot Daris ผู้จัดการโครงการขององค์การ Dutch Cycling Embassy นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. นายธีรเมศร์ เลิศเศวตพงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้งคาเฟ่เวโลโดม และนายศิลป์ ไวยรัชพานิช กรรมการมูลนิธิสถาบันการเดินและจักรยานไทย ร่วมกิจกรรม

งาน Bike to talk เป็นกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการคมนาคมที่ยั่งยืน โดยเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำรวจเส้นทางจักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจุดหลัก ๆ ที่ปั่นผ่าน อาทิ สามย่านมิตรทาวน์ ตลาดน้อย คลองผดุงกรุงเกษม เป็นต้น

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า เหตุผลที่เลือกใช้การปั่นจักรยานในการเดินทาง เพราะการปั่นจักรยานดีต่อสุขภาพ ประหยัดค่าเดินทาง และเป็นการคมนาคมที่มีความยั่งยืน

นายศานนท์ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายทำให้เมืองเป็นมิตรกับนักปั่นจักรยานมากขึ้น โดยอำนวยความสะดวกให้กับนักปั่นจักรยานในกรุงเทพฯ เช่น โครงการ Bike Sharing การปรับปรุงเส้นทางจักรยาน และการเชื่อมต่อจักรยานเข้ากับการขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ๆ ตลอดจนการพัฒนาที่จอดรถจักรยานที่ปลอดภัย ซึ่งกิจกรรมวันนี้เป็นการทดลองปั่นจักรยานชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อดูสภาพจริงของโครงสร้างพื้นฐานว่าต้องปรับปรุงการใช้จักรยานเดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างไรบ้าง และนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อ

นายชัชชาติ กล่าวว่า การเลือกปั่นจักรยานในวันธรรมดาจะเห็นถึงสภาพการจราจรที่แท้จริงว่ามีปัญหาอะไร ทำให้รถติดเพิ่มจริงหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันรถยนต์บนท้องถนนจะมีประมาณ 1 ล้านคัน การที่มีจักรยานประมาณ 30 คัน โดยขี่เป็นแถวตอนเรียงเดี่ยว อาจจะมีผลบ้างแต่ไม่น่าเยอะ เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ในการที่จะอยู่ร่วมกันเพราะเราต้องการพัฒนาให้มีทางจักรยานมากขึ้นในกรุงเทพฯ

Related Posts

Send this to a friend