BANGKOK

ผู้ว่า กทม. นำคณะผู้บริหารฯ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันนี้ (28 ก.ย.66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nation Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

พร้อมกันนี้ นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรหน่วยงาน ที่ตั้งอยู่ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ณ อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง

สำหรับวันที่ 28 กันยายน เป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมาย ของสีธงชาติไว้ว่า

1.สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน
2.สีขาว หมายถึง ศาสนา
3.สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย

ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชน ได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

Related Posts

Send this to a friend